PHU vraagt rijksvertegenwoordiger Stolte om opheldering over evaluatie BES

In een brief aan rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte zegt PHU dat de partij uit de media heeft vernomen dat de bij Slotverklaring overeengekomen ‘evaluatie’ van de nieuwe status voor BES reeds begonnen is om ‘tijdwinst’ te maken. “Ook zou u pas in mei 2014 ontslag nemen om het proces van evaluatie te kunnen afronden, zodat uw opvolger kan voortbouwen op de resultaten daarvan.

In de Slotverklaring wordt een periode van 5 jaar genoemd. De evaluatie zal plaats vinden na 5 jaar, dus in 2015. Er staat niet bij op welke wijze, maar we mogen ervan uitgaan dat op zijn minst via reguliere verkiezingen de bevolking wordt geraadpleegd. Wij menen dat een referendum hierover dient te worden gehouden, maar als men daarover een andere mening heeft, dan vereisen toch de grondbeginselen van de democratie dat in ieder geval eerst de verkiezingen worden afgewacht.

We hebben thans 3 jaar nog niet vol gemaakt en uit de media maken wij op dat de evaluatie reeds enige tijd gaande is. Is dit waar? Met wat voor soort ‘evaluatie’ is dan een aanvang gemaakt ‘om tijdwinst te maken’? Waar gaat dit over? Gaarne opheldering hierover.

Misschien moeten wij ons niet meer verbazen over het in de wind slaan door Nederland van democratische grondbeginselen. Immers Nederland heeft het ‘beginsel van ongelijkheid’ voor BES-burgers ook doorgedrukt tegen alle democratische grondbeginselen in. Toch meenden wij dat Nederland een schriftelijke afspraak niet zomaar terzijde zou leggen. Vergissen wij ons andermaal?

Als het zo is dat de evaluatie als bedoeld in de Slotverklaring reeds begonnen is, dan zijn wij van mening dat dit acties rechtvaardigt. Het is tevens reden om erop aan te dringen dat u aanstonds vertrekt, in plaats van in mei 2014. Daar waren toch al voldoende redenen voor, maar wij kunnen veel verdragen. Echter nu al evalueren zonder de bevolking te consulteren, dat is de limit. Dat is niet meer te verdragen.

Zoals u weet, blijft de PHU vóór integratie in Nederland. Alleen wensen wij een ander model in te voeren, t.w. het Federale Model. Naar onze opvatting moet Bonaire een Autonome Federale Staat worden, verankerd in de Grondwet met gelijke sociale/economische rechten als in Nederland en een toezichtregime op bestuurlijk, financieel en justitieel gebied. Uiteraard is een referendum noodzakelijk om het daarheen te leiden. Maar dat betekent ook dat de evaluatie eerst plaats kan vinden nadat de bevolking geconsulteerd is. Eerst bij verkiezingen in 2015 en spoedig daarna bij referendum.”
Namens de PHU vragen secretaries Desiree Croes en voorzitter Michiel Bijkerk opheldering hierover.