PHU: Voortzetten van wanbestuur is ook een vorm van continuïteit

Volgens de penningmeester van PHU (Pro Hustisia i Union), Rob Bonke, heeft de partij met gemengde gevoelens kennis genomen van het nieuws dat onze Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte aftreedt.

“Het vertrek van Stolte verheugt ons en het moge het signaal zijn van de aftrap voor een frisse start met hopelijk minder “beladen” bestuurders. De PHU is altijd een voorstander geweest van eerlijke en transparante politiek. Menigeen op Bonaire zal in figuurlijke zin de vlag uithangen bij zijn vertrek. Alleen zijn vrienden van de UPB zullen tranen laten nu hun adviseur en politieke bijstander het politieke veld moet ruimen. In de praktijk als twee partijen op elkaar leunen en 1 daarvan verdwijnt valt de andere ook snel om. Dus afwachten maar,” zegt Bonke.

Volgens PHU doet de hypocrisie waarmee Minister Plasterk dit alles omschrijft pijn aan de ogen en laat weer eens duidelijk zien hoe de “vrienden van Den Haag” met elkaar omgaan. De uitspraak van Minister Plasterk “De Rijksvertegenwoordiger, de heer Stolte, heeft aangegeven vanuit bestuurlijke continuïteit gedurende de evaluatie in functie te blijven, maar daarna deze functie neer te leggen. Dat zal zijn op 1 mei 2014. Meer dan drie jaar in een dergelijke functie acht hij te lang. Hiermee biedt hij tevens ruimte voor het werven van een opvolger, in het licht van de uitkomsten van de evaluatie” is ronduit bespottelijk. Vele organisaties tot aan het OM toe willen niet meer met Stolte werken. Het vertrouwen is zoek. Toch blijft hij aan tot mei 2014?

“We weten allemaal dat het momenteel op Bonaire een puinhoop is in de politiek. Interne strijd, strijd met de Gezaghebber en Rijksvertegenwoordiger. En op de koop toe van corruptie verdachte bestuurders die nog steeds op hun plaats zitten. Is dit de vorm van “bestuurlijke continuïteit” die men wil voortzetten? Wat een fraai voorbeeld geeft men hier. De burger wordt weer eens op een enorme wijze voor de gek gehouden, om niet te zeggen beledigd,” aldus Rob Bonke.

“Kennelijk hebben ze het woord “bestuur” nooit begrepen. Als Bonaire de Titanic zou zijn, is het terugplaatsen van “kapitein Stolte” de garantie dat we toch de ijsberg gaan raken. Besturen is vooruitzien en we begrijpen niet dat het continueren van wanbestuur een goed plan is. Wat is de onderliggende gedachte? Zeker weten dat er snode plannen gemaakt worden om de burger tot aan mei 2014 aan het lijntje te houden. Transparantie is ver te zoeken. Maak schoon schip, het roer moet om !!! Niet in mei 2014 maar nu !! Referendum voor onze toekomst !!”, zegt Bonke. Volgens de PHU moet Bonaire een Autonome Federale Staat worden binnen Nederland met deugdelijke bestuurders en transparante politiek. “En gelijke rechten voor alle burgers waar dan ook binnen Nederland.”