PHU: Verbod RCN-werknemers lidmaatschap politieke partijen?

In een derde open brief van de PHU aan Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte vraagt de partij: “Hebben we nog democratie? Of is dat inmiddels afgeschaft? Het is bekend dat de democratie de laatste jaren steeds verder is uitgehold. Van binnen uit. Elke keer een stapje verder. ‘Steeds de grenzen van de wet opzoeken en die dan een beetje verleggen’, legde een RCN-medewerker ons uit. Na 3 grensverleggingen heb je iets heel nieuws, maar niemand heeft het gemerkt.

Dit is de ‘boiling frog’-methode. U kent het wel. Een kikker in een kookpan springt er niet uit, als je het water heel langzaam heet laat worden. Uiteindelijk laat hij zich dood koken. Als je dezelfde kikker echter in een pan water van 50o Celsius gooit, springt hij er gelijk uit. Veel te heet! Deze ‘boiling frog’-methode wordt in Europa en Amerika al lang met succes toegepast.

Tussendoor wordt dan van tijd tot tijd tevens de ‘schokmethode’ toegepast. Deze methode lift mee op natuurlijke rampen of op zelf geïnduceerde schokken of opgepompte ‘hypes’. Dan let even niemand op en tijdens de consternatie drukt men er snel een of andere vrijheidsbenemende maatregel door.

Op deze twee manieren kan men de maatschappij omvormen zonder dat de burgers het merken. Ze worden dan ineens geconfronteerd met voldongen feiten. Voorbeeld van de schokmethode in Amerika is de ‘Patriot Act’. Deze wet werd doorgevoerd tijdens de consternatie van ‘9/11’ en vormt thans de wettelijke basis voor de NSA om de hele wereld te bespioneren. Zoals ook RCN thans het hele Bonaireaanse bestuur bespioneert.

Maar nu willen wij graag weten hoe dat zit met het verbod op lidmaatschap van politieke partijen voor RCN-werknemers. Is dat waar? Wij hebben dit uit welingelichte bron. Maar voordat we dit met zekerheid beweren, vernemen wij graag van u als Rijksvertegenwoordiger of het waar is?

Onze bron vertelde zelfs wat de reden voor dit verbod is, namelijk dit. De politiek in BES is zo persoonlijk en chaotisch dat het beter is je er maar helemaal niet mee te bemoeien. Ambtenaren moeten objectief hun werk doen en dat kan niet als men actief lid is van een lokale politieke partij.

Bovendien de politiek maakt alles kapot, bevoordeelt alleen politieke vrienden en is zo corrupt als de pest. Daarom moeten de RCN-werknemers er buiten blijven. Laat het aan de Rijksvertegenwoordiger en zijn spionagenetwerk maar over om het BC ‘in het gareel te houden’.

Wat is er waar van deze info? Is het niet zo dat juist de politieke deelname van integere mensen de lokale politiek zou kunnen transformeren? Is het niet zo dat het actief lid zijn van politieke partijen bij uitstek een democratisch basisrecht is? Misschien zelfs een burgerplicht, als het democratisch bestuur nodig veranderd moet worden. Hoe kan RCN haar werknemers dan voorschrijven om zich juist niet (actief) met de lokale politiek te bemoeien?

Na wat wij de afgelopen jaren hebben gezien van RCN, zoals de klaarblijkelijke pro UPB partijdigheid van de Rijksvertegenwoordiger, verbazen ons dit soort berichten niet meer. U kent ons standpunt hierover. Maar dit verbod op actief lidmaatschap van politieke partijen is weer een nieuwe onthulling die wij toch graag eerst even natrekken, voordat we hem als ‘waar’ de ether insturen. We wachten uw antwoord dan ook met veel belangstelling af.”
Dat zegt de PHU in een open brief aan de Rijsvertegenwoordiger.