PHU presenteert nieuwe visie voor Bonaire

In een persverklaring presenteert Partido Pro Hustisia i Union, PHU, haar nieuwe visie voor Bonaire. Nu we 2015 naderen staat de bevolking volgens PHU voor de uitdaging van de evaluatie van de afgelopen 5 jaar Nederlands zeggenschap. Het is volgens de partij voor velen niet duidelijk wie er belast zal worden met deze evaluatie en welke criteria er gebruikt zullen gaan worden om het succes of falen van dit experiment te meten.

“Omdat dit lustrum dreigend naderbij komt, is het hoog tijd om ongewenste gebeurtenissen af te wenden die Bonaire compleet zouden kunnen opslokken juist vanwege de goede maar misleide intenties van ons huidige gekozen bestuur. Het is van vitaal belang dat degenen die hier wonen en werken de kans krijgen om veranderingen te bewerkstelligen en dialogen aan te gaan met de politieke partijen, teneinde een strategisch plan voor goed bestuur op te stellen.

PHU was steeds de stem van de gematigde rede in het verleden en heeft het vaandel opgenomen om opnieuw te vechten niet alleen voor de Bonaireanen, maar ook voor de immigranten. En voor hen door God gegeven recht op vrijheid waar de mensheid mee gezegend is. Het belangrijkste recht is om mede te bepalen hoe men bestuurd zal worden. Aannemende dat we een nauwe partner van Nederland zullen blijven, moet het onze keus zijn om onze vrije wil uit te oefenen en niet gedicteerd te worden door de angst dat Nederland ons zal afstoten als we voor ons zelf opkomen.

PHU’s fundament wordt gevormd door de Zeven Basispunten van Recht en Eenheid’ die zij voorstaat. Deze zijn open voor discussie over hoe ze toegepast moeten worden, maar zij vormen de basis voor wat de partij zich heeft verplicht te bewerkstelligen.
1. Gelijktrekking van mensenrechten (incl. sociale en economische) tussen Nederland en Bonaire;
2. Rechtvaardigheid voor en non-discriminatie van immigranten;
3. Harmonie en gelijkheid tussen alle religies en etnische groepen op Bonaire;
4. Geleidelijk herstel van de Natuur door toepassing van het “Eco-balans” beginsel;
5. Bonaire constitueren als een Autonome Federale Staat;
6. Internationale erkenning voor de ABC-eilanden als Neutraal Gebied (geen oorlogszone);
7. Nader aan te kondigen.

Het is van vitaal belang dat we nu beginnen te praten met onze vrienden en buren. Start een gesprek en laat je mening horen. Moedig hen aan om een partijbijeenkomst bij te wonen. Iedereen moet zichzelf goed voelen en als je anderen kunt helpen begrijpen hoe men een beter leven kan leiden is de beloning enorm.”