PHU over management, politiek en bedrijfsleven

In het dagelijks leven hebben we te maken met bestuurders, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Dit beïnvloedt onze dagelijkse levenssfeer op een veel groter wijze dan we vaak beseffen. In de politiek hebben we te maken met gekozen bestuurders die ons belang moeten vertegenwoordigen. Zo ook in grotere bedrijven, die een samenleving op zich zijn, worden bestuurders gekozen in de Raad van Bestuur.

Beide vormen van bestuur vertegenwoordigen het belang, zij het landsbelang of bedrijfsbelang. Hier houdt de vergelijking dan ook op. In tegenstelling tot een Raad van Bestuur waarbij personen gekozen worden die de ervaring en “bagage” hebben om goed te besturen, worden politici vaak emotioneel gekozen en hierbij vaak geen aandacht besteed aan kundigheid om te besturen. Wie heeft er wel eens een politicus om zijn opleiding en ervaring gevraagd om te oordelen of hij of zij wel kan besturen?

Daarnaast is de Raad van Bestuur een orgaan dat discuteert net als een Bestuurscollege met het verschil dat de Raad geen regeringspartij en oppositie kent. Hier neemt men beslissingen die het bedrijfsbelang dienen en spelen persoonlijke interesses veel minder een rol.

Dit in tegenstelling tot de politiek waar vaak persoonlijke of partijbelangen goede beslissingen in de weg staan en vergeten wordt dat de genomen beslissing het belang van het volk moet dienen. Het politieke systeem is niet slecht, als PHU zijn wij hier ook niet tegen, maar soms moeten de bestuurders handelen primair in het belang van het volk.

Neem als voorbeeld nu de situatie met het WEB. De politieke verdeeldheid blijft bestaan en haarkloverijen voeren de boventoon. Het WEB is van levensbelang voor het eiland en politici zouden als goed bestuurders de handen ineen moeten slaan om samen een constructieve oplossing te bereiken die boven het persoonlijk en partijbelang staat. Vergeet de verschillen en zoek een oplossing in het landsbelang hetgeen prevaleert boven alle belangen.

Dit hebben wij als PHU ook voorgesteld. Bij een ongeval werken politie, brandweer en ambulance ook samen in het belang van het slachtoffer, terwijl het doel van deze entiteiten verschillend is. Waarom zou dit in de politiek niet werken? Sommige problemen moeten gezamenlijk worden opgelost. Het gaat hierbij niet om ik, ik en ik maar om wij !! Als dit probleem tot een goed einde is gebracht kan men doorgaan met het regeren en oppositie voeren.

De oplossing voor het probleem met het WEB wordt nu dan ook door Nederland aangedragen, hetgeen bij goed bestuur niet nodig zou moeten zijn. Het eilandbestuur moet GEZAMELIJK een oplossing aandragen. Deze hebben het probleem immers ook veroorzaakt. Eventueel kan Nederland in deze discussie worden betrokken, maar bovenal moet de oplossing van het eilandsbestuur komen, uitonderhandeld met Nederland op een wijze die het volk dient. Business is what you negotiate out of it.

In het bedrijfsleven waren dergelijke tegenwerkende bestuurders ontslagen en vervangen door een andere. Jammer genoeg moeten we in de politiek 4 jaar de rit uitrijden tot de volgende verkiezingen en hopen dat de kiezer iets heeft geleerd.

Namens de PHU,
Rob J. Bonke, penningmeester