PHU: Investeer in grote productieve projecten

In tijden van crisis moet men crisismaatregelen nemen. Wanneer de economie in het slop zit, moet de overheid ingrijpen. De economie zit vast, maar in hun ijver om Nederland steevast naar de mond te praten, doet de UPB niks. Bonaire heeft visie en actie nodig. Een pietluttig nieuw piertje is niks. We moeten een echte ‘containerhaven’ bouwen. Een gegraven haven aan de Zuidkant, waar twee grote schepen naast elkaar kunnen afmeren. Aan beide zijden grote hijskranen om containers snel te laden en lossen. Daarachter een groot industrieterrein voor de vestiging van schone industrie voor Bonaire’s komende generaties.

Daar is geld voor nodig natuurlijk. Hier moet Bonaire gepast gebruik maken van één van de mooie punten in het akkoord met Nederland. Art. 89 van de ‘FINBES’ opent de mogelijkheid om tegen 0% geld te lenen van Nederland voor de aanleg van publieke werken. Mooier kan het niet. Op deze manier kan de economische crisis worden opgelost. Het volk heeft werk en banen nodig. Bij stagnerende economie moet de overheid daarom investeren in grote productieve projecten. En de rijken moeten daar ruimhartig aan meebetalen, omdat als de economie stagneert, hun bedrijven eveneens stagneren. Een serieuze belastingbijdrage van de rijken om de gemeenschap vlot te trekken, is dan ook op zijn plaats. Een goed draaiende economie levert de rijken uiteindelijk ook meer voordeel op dan de armen. Het is dus recht en goed om in tijden van crisis een extra bijdrage van de rijken te verlangen.

En stop met al die oorlogen! Als u denkt dat Bonaire daar buiten staat, dan moet u verder denken. Waarom is er op Bonaire zo’n enorme landingsbaan aangelegd? Voor de grap? Of is het om de mogelijkheid te openen op Bonaire een Amerikaanse basis te vestigen? Het is een open vraag. Feit is echter wel dat BES integraal deel van Nederland is geworden. En Nederland heeft militaire verplichtingen in NATO-verband. Dit betekent dat Bonaire nu ook direct betrokken is bij de oorlogen die de laatste 10 jaar met steun van Nederland zijn gevoerd. Oorlog leidt altijd tot economische crisis, omdat menselijke energie wordt gebruikt voor destructie in plaats van productie. Als je geld verbrandt, lijdt je gezin honger. Dat is oorlog. Het is simpel.

Daarom wil de PHU Nederland overtuigen van de noodzaak om de ABC-eilanden (d.w.z. Aruba, Bonaire & Curaçao) door de VN erkend te krijgen als Neutraal Gebied. Als de grote mogendheden het zo nodig vinden om oorlog te voeren, laat de ABC-eilanden dan neutraal blijven. Wij zijn te klein en kwetsbaar voor dit dodelijk spel. Onze airport kunnen we ontwikkelen als ‘hub’ voor luchtvrachtverkeer, waar internationale bedrijven zich kunnen vestigen met als lokkertje ons 0% winstbelastingtarief. De civiele ontwikkeling van Bonaire is een veel betere optie dan een Amerikaanse of Nederlandse militaire basis. Laten we werk creëren voor iedereen, inclusief voor immigranten. Laten we Bonaire ruim bevolken, zodat we in de toekomst een rol van betekenis kunnen spelen in de samenwerking met Aruba en Curaçao.