PHU geeft stemadvies: links stemmen

De PHU raadt alle kiezers in Bonaire, Saba en Statius aan om dit keer ‘links’ te stemmen. Dus stem op één van de partijen PvdA, SP of ‘Groen Links’. De PHU is geen voorstander van socialisme, maar de kapitalisten hebben de laatste 20 jaar zoveel macht gekregen dat ze corrupt en abusief zijn geworden en zelfs een gevaar voor de vrede vormen. Alleen de socialisten zijn in staat en hebben de kracht om ze af te remmen.

Bovendien, we bezien de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september a.s. vanuit Bonaireaans gezichtspunt. De vraag is of Bonaire een betere behandeling kan verwachten van links of van rechts? Volgens de PHU zullen de linkse partijen Bonaire beter behandelen dan rechts.

De PHU constateert dat de regeringen van Nederland en Europa kiezen voor bezuinigingsbeleid, d.w.z. maatregelen om de uitgaven te verlagen. Er wordt dus overal gesneden. Dat is een ramp. Bezuinigingen tijdens een economische crisis maken de crisis nog veel erger in plaats van beter. Tijdens een crisis moet de overheid juist meer uitgeven in plaats van minder. De linkse partijen begrijpen dit beter dan de rechtse. Dit is de derde reden om dit keer links te stemmen.
De volgende keer kan ons stemadvies weer anders zijn. De PHU is links noch rechts. Noem ons maar ‘solidair’. De PHU kan samenwerken met zowel links als rechts, omdat onze ideologie net het midden houdt tussen deze twee en de beste elementen van beide kanten combineert en omvormt tot een eigen, nieuwe en unieke ideologie. Hoe die ideologie in elkaar steekt zal gaandeweg duidelijk worden. Maar op dit moment moeten wij een stemadvies geven. Dat advies is: stem dit keer links!
Er is nog een Nederlandse partij die steun verdient. Dat is de partij ‘50plus’. De PHU raadt deze partij aan, omdat zij publiekelijk hebben verklaard dat ze de gelijktrekking van sociale en economische grondrechten tussen Nederland en Bonaire (BES) voorstaan. Dit is één der fundamentele speerpunten van de PHU. Dus, als men toch een beetje twijfelt om dit keer links te steunen, stem dan ‘50plus’.