PHU: Een dief bereidt zijn inbraak voor

Deze dief doet het openlijk. Hij legt publiekelijk een ‘evaluatie van de Rijkscoördinatie’ pal naast de voordeur van het BES-huis neer. Dat is de koevoet waarmee hij het huis zal openbreken. Vervolgens overlegt hij openlijk met zijn UPB-medeplichtigen, waarna begin volgend jaar de ‘precieze contouren van de evaluatie’ (lees: ‘de inbraak’) bekend zullen worden gemaakt. Deze dief is niet dhr. Stolte. Hij is slechts diens vertegenwoordiger. De dief zelf is het Rijk.

Je kunt straks niet beweren dat je niet gewaarschuwd bent! Als wij deze ‘voorbereiding’ laten doorgaan, weten we straks precies hoe we bestolen zullen worden. Maar deze inbraak is natuurlijk volkomen in strijd met de letter en geest van de Slotverklaring uit 2006: “Vijf jaar na het moment waarop de drie eilanden een staatsrechtelijke positie binnen het Nederlandse staatsbestel verkrijgen, wordt de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur door Nederland en de drie eilanden gezamenlijk geëvalueerd”.

Er staat dus NIETS over het vooraf vaststellen van de ‘precieze contouren’ van de evaluatie. Iedereen moet zich aan de afspraak houden en netjes wachten tot de 5 jaar verstreken zijn. Pas dan is het tijd om over de ‘contouren’ van de evaluatie besprekingen te voeren. Na 5 jaar zijn er inmiddels ook verkiezingen geweest. In een democratie geeft men eerst het volk de kans zich uit te spreken. Beter nog bij referendum, omdat staatkundige structuur zeer ingrijpend is.

Maar dit Nederland is een dief van de democratie die zich thans voorbereidt op het roven van de evaluatie. En UPB doet mee! Eerst heeft de UPB ervoor gezorgd dat Bonaireanen tweederangs burgers zijn geworden. En nu helpen ze Nederland om de evaluatie te stelen. Het volk krijgt nog één kans om dit alles in andere richting om te buigen en dat is tijdens de verkiezingen van 2015. Als je tweederangs burgerschap leuk vindt en als je graag bestolen wordt, stem dan vooral UPB!

Bonaire heeft nog geen ‘goedkeuringsreferendum’ gehouden, omdat de poging daartoe eind 2010 resulteerde in een ongeldig referendum. Er is in 2010 dus geen ‘ja’ en geen ‘nee’ gezegd. Er is helemaal NIETS gezegd. De reden was dat 2010 te vroeg was voor een referendum. Hoe kun je nu iets goed- of afkeuren dat je niet kent? Terecht bleven de burgers thuis en lieten zich door zelfzuchtige politici niet van de wijs brengen. Resultaat: ongeldig referendum!

Daarmee heeft Bonaire haar recht behouden om alsnog een ‘goedkeuringsreferendum’ over de huidige staatkundige structuur te organiseren. Als men maar één kogel heeft, moet men op het juiste moment schieten. Volgens de PHU is dat juiste moment NA de verkiezingen van 2015 en VÓÓR de evaluatie. De evaluatie mag pas gehouden worden NADAT het volk zich bij referendum heeft mogen uitspreken over het ‘Openbaar Lichaam’. Het volk is wat de PHU betreft dus aan de illegale ‘evaluatiecontouren’ van Nederland en de UPB totaal NIET gebonden.
Het wordt tijd om Brussel en de UN te hulp te roepen. Bonaire alleen is tegen de Nederlandse Stoomwals niet opgewassen.

Namens de PHU,
Michiel Bijkerk, voorzitter