PHU: ‘De jongeren zijn het probleem niet; de negatieve invloeden zijn het probleem’

“Vandaag de dag is het erg moeilijk om jongeren te begeleiden. Dit is een feit maar niet hun schuld. Onze jongeren worden immers gevormd door de volgende actoren: ouders, samenleving, school en de media.

Ouders: Ouders leggen de basis voor de toekomst van hun kinderen. En wat kinderen thuis zien bepaalt hun hele leven. Wat ziet en hoort een kind thuis? Als hij hoort dat zijn ouders grove en agressieve taal gebruiken, zal hij dat allicht overnemen. Is de houding van zijn ouders bruut of negatief? Bijna zeker zal hij dan ook negatief en agressief worden in plaats van positief en rustig. Ziet hij drugs of alcoholgebruik thuis? Dan zal dit zeker zijn leven beïnvloeden, omdat hij dit als normaal gaat ervaren. Moraal, waarden en normen beginnen in ons “nest”; thuis dus. Maar er zijn natuurlijk ook jongeren die van nature een goed onderscheidingsvermogen hebben en dezen zijn, ondanks negatieve invloed thuis, toch van jongs af aan in staat om te kiezen tussen goed en kwaad. Dit zijn echter de uitzonderingen. Goede invloeden buitenshuis kunnen jongeren echter wel veel helpen.

Samenleving: De invloed van de samenleving is ook zeer belangrijk om de jongere te helpen een integer mens te worden. Om dit te bevorderen moet de samenleving actief zijn en de nadruk leggen op normen en waarden. De “cultuur” van excessief alcoholgebruik moet niet worden gestimuleerd, maar er is momenteel geen organisatie en geen enkele campagne die zich hiertegen verzet. We zouden kunnen denken aan een campagne die jongeren constant op de gevaren hiervan wijst. Dag in dag uit moeten zij zien, horen en lezen wat de gevolgen zijn van misbruik van producten die gemaakt zijn om ons te schaden en waaraan wij ons geld verspillen. Ook hebben we een organisatie nodig die hen beschermt tegen alle vormen van misbruik, verbaal, lichamelijk en seksueel. Hierdoor zal de jongere zich bewust worden van het feit dat er mensen zijn die om hen geven doordat ze kunnen praten en hun hart kunnen luchten door middel van bijvoorbeeld een kindertelefoon.

School: Het is van groot belang dat het onderwijzend personeel op de hoogte is van de problemen in de samenleving en meer willen doen dan alleen maar les geven. Zij moeten ook kijken naar de signalen van problemen die jongeren afgeven. De school moet een psycholoog hebben om met leerlingen die problemen hebben over hun situatie te praten. Ook moet de docent regelmatig contact hebben met de ouders om hun achtergrond te kunnen begrijpen en op die manier een oplossing te kunnen vinden of de situatie te verzachten en contact te kunnen zoeken met daarvoor aangewezen instanties.

Media: Jammer genoeg leven we in een wereld waarin artiesten een enorm negatieve boodschap overbrengen en dit beïnvloedt onze jeugd heel gemakkelijk omdat ze op hun leeftijd nog weinig levenservaring hebben. Veel songs zetten jongeren aan tot drankgebruik en suggereren dat ze overal lak aan moeten hebben en nog veel meer negatiefs. Zonder na te denken over de gevolgen worden deze songs uitgezonden. Zonder verder in detail te treden, is bekend dat de jeugd via internet toegang heeft tot spelletjes die hen doen verzinken in een surrealistische wereld. Er zijn heel weinig programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van het kind tot volwassene. De jongere is voorzeker een reflectie van de samenleving en wanneer wij zien dat jongeren zich gedragen als ons, moeten we zelf in de spiegel kijken.”

18 augustus 2013
Desiree Croes, namens de PHU