PHU: Cultiveer gezond en geen zelfvernietigend nationalisme

Volgens de secretaris van politieke partij Pro Hustisia i Union, Desiree Croes, began vele landen de grote fout om in auto-destructief nationalisme te vervallen en dit is ook de oorzaak van vele grote en zelfs oneindige oorlogen. “Nationalisme wordt vaak aangewakkerd door politici die populariteit willen kweken onder een etnische groep, ras of afkomst. Vaak voelen deze groepen zich anders dan de anderen en willen zich niet verenigen met de hele natie voor werkelijke vooruitgang. Dat zien we vaak in landen in het Midden Oosten en Afrika.

Amerika, echter, is het nationalisme ontstegen door de “melting pot” te erkennen en daarna over te gaan naar de gedachte van multiculturalisme. Dit laatste is geformuleerd, omdat veel mensen van verschillende afkomst nu eenmaal vasthouden aan hun oude gewoontes, geloof en voedsel en het is niet makkelijk en ook niet nodig dat zij dit nalaten om zich één te voelen in hun nieuwe thuis.
In Europa maakt men het proces door van de Europese éénwording, dat ook de grenzen van ras, cultuur, geloof en gewoonte overschrijdt. Dit omdat ‘eendracht maakt macht’ een keiharde waarheid is. Samen kunnen ze meer serieuze problemen aan in plaats van zich druk te maken over futiliteiten en kunnen ze oplossingen bieden voor problemen zoals voedselschaarste, onderwijs, global warming, verdeling van grondstoffen en kunnen ze ook hun eigen handelsgebied creëren.

Zo is de ontwikkeling in de wereld; mensen merken dat ze niet tegen anderen moeten vechten om redenen dat je als autochtoon meer rechten hebt dan als allochtoon. We hoeven hier niet ver voor te gaan, want Aruba heeft ook de tijd gekend van strijd tegen immigranten om daarna samen verder te gaan, omdat dit gewoon noodzakelijk werd om een regering te kunnen vormen. Veel immigranten hebben op Aruba hun gezin gesticht en zien dit ook als hun thuis. Ze hebben stemrecht en bouwen een toekomst op voor hun kinderen. Meer dan 60% van de Arubanen zijn immigranten van afkomst, inclusief ikzelf. Hoewel ikzelf op Aruba geboren ben, kwam mijn oma uit Venezuela. Zij kwam werken op Aruba waar zij mijn opa leerde kennen, die van Franse afkomst was maar op Aruba geboren, en ze trouwden met elkaar.

Langzaam maar zeker begon het gevoel van negatief nationalisme op een positieve manier te veranderen, doordat iedereen die op Aruba woont en stemrecht heeft, gelijk is. Hierdoor ontstond ook politieke rust. Er zijn wel bepaalde voorwaarden, zoals dat iedereen de lokale taal moet leren spreken (Papiamento), alsook het volkslied en de geschiedenis moet leren kennen. Dit zijn belangrijke punten om de natie “te voeden “en iedereen die van zijn nieuwe thuis houdt, bereikt dit ook met de tijd. De ene heeft hiervoor wat meer tijd nodig dan de ander, maar de liefde voor het eiland groeit en dan ontstaat een natie die wonderen kan verrichten voor de vooruitgang van de volgende generaties. De vooruitgang van onze kinderen moet voor ons de reden zijn om een eenheid te vormen en een moderne staat te zijn.

Op deze manier kunnen wij spoedig ook voldoende eensgezind zijn om een referendum te houden, zodat wij een autonome federale staat kunnen worden binnen Nederland, maar met meer zelfbeschikking en meer gelijkheid in alle opzichten. Met transparantie en integriteit kunnen we al onze doelen bereiken en met opgeheven hoofd aan onze kinderen doorgeven dat we een volk zijn geworden van gelijken, zonder enige discriminatie, een volk dat de natie vormt die wij Bonaire noemen. Dit is gezond nationalisme.”