PHU: Bonaire als Federale deelstaat

Politieke partij Pro Hustisia i Union (PHU) dat het natuurlijk is dat elk mens op een gegeven moment het ouderlijk huis wil verlaten om een eigen gezin te stichten. ,,Maar het is tevens natuurlijk voor een jong echtpaar om nauwe banden te onderhouden met hun ouders. Onafhankelijkheid in familieverband is niet absoluut. De wens van een volk om zichzelf te besturen is ook natuurlijk. Maar is ook niet absoluut,” stelt PHU.

,,De Federale Deelstaat Florida bestuurt zichzelf, maar is toch integraal deel van de Verenigde Staten. Europese staten wensten een eenheid te vormen en hebben daar een stuk van hun onafhankelijkheid voor afgestaan. Daar waren goede en legitieme redenen voor. Waarom moet ons volk dan zo nodig ‘onafhankelijk’ worden? Wat moeten we bewijzen?” vraagt de partij.

Volgens PHU is nationalisme een valse ideologie, omdat het mensen verdeelt. ,,De mens prefereert eenheid, vooral wanneer verdeeldheid een gevaar voor zijn welzijn vormt. Onafhankelijkheid insereert een zware verantwoordelijkheid. Niets is onmogelijk, maar alles op zijn tijd. Vele landen zijn slecht voorbereid onafhankelijk geworden. Het gevolg was corruptie, armoede, burgeroorlog en veel nodeloze ellende. Het was een wijze keuze van de Antillen om niet te overhaasten,” vindt PHU.

De partij zegt verder dat een grote mate van autonomie echter wel op zijn plaats is, omdat onze cultuur verschilt van de Nederlandse. ,,Niet beter, niet slechter, maar anders,” benadrukt PHU. ‘Ons kent ons’, zegt men. ‘All politics is local politics’, zeggen de Amerikanen. ,,Nederland zal dit mettertijd zelf ook gaan inzien. Het federale model is ervoor gemaakt om een deel van een staat meer autonomie te geven wanneer dat om praktische en culturele redenen de aangewezen weg is.

De eenheid blijft in stand, maar de macht wordt evenwichtig verdeeld op helder omschreven wijze. De essentie is dat alle macht naar Bonaire gaat, behalve een beperkt aantal taken en verantwoordelijkheden die bij Nederland blijven. Het is wezenlijk hetzelfde als het model neergelegd in het Statuut,” aldus PHU.

De partij vindt echter dat er voorkomen moet worden dat we dezelfde fouten gaan herhalen. ,,Zwartboek na zwartboek heeft aangetoond dat een kleine gemeenschap gemakkelijk in een moeras van corruptie terecht komt. Sinds 1954 heeft Nederland de schulden van de Antillen drie keer moeten saneren. Het Openbaar Ministerie was niet in staat dit effectief te corrigeren. Wanbestuur en politieke benoemingen van ambtenaren was vele jaren de norm.”

De PHU wenst dat Bonaire een Federale Deelstaat van Nederland wordt, omdat (veel) meer autonomie pragmatisch en cultureel verantwoord is. ,,Maar om herhaling van dezelfde fouten te voorkomen, zijn wij van mening dat er financieel, justitieel en administratief toezicht moet zijn. Hoe zulk toezicht zou moeten functioneren en welk orgaan daarmee zou moeten worden belast, laten we voor nu in het midden. Dit kan op verschillende manieren worden uitgewerkt, als het maar effectief en geloofwaardig is. Daar gaat het om,” aldus PHU.