PHU betreurt situatie WEB en Ecopower

Afgelopen week is het weer gebeurd. Ecopower had niet voldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen. De PHU betreurt deze situatie die nu al tijden duurt ten zeerste. Het probleem van het WEB met Ecopower is volgens de UPB en RCN ‘opgelost’ en we kennen allemaal de gevolgen hiervan, te weten enorme tariefsverhogingen voor de bewoners en het bedrijfsleven.

Tot op heden is er nog geen duidelijkheid betreffende de nieuwe situatie tussen WEB en Ecopower. Duidelijkheid van het Bestuurscollege blijft hierover uit. De PHU wil graag vernemen hoe alles nu in het vat gegoten is. Wat zijn de afspraken en welke verplichtingen zijn er aangegaan? Welke garanties hebben wij als bewoners dat de elektriciteitsvoorziening gewaarborgd blijft? En welke garantie dat er niet weer enorme tariefsverhogingen zullen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld wanneer de Nederlandse tariefsubsidie ophoudt?

We mogen toch aannemen dat Ecopower een leveringsverplichting heeft met boeteclausules als ze dit niet nakomen? Het idee achter uitbesteding is toch geen hoofdpijn meer hebben!! Hoe is de toekomst van de elektriciteitsvoorziening gewaarborgd? Ecopower draait nu al bijna op zijn maximale capaciteit en in periodes van weinig wind gaat het niet goed.

Was er niet jaren geleden door de overheid gesteld dat Bonaire 25.000 inwoners moet krijgen? Nu hebben we amper genoeg stroom voor de ongeveer 16.000 inwoners. Wat is het meerjarenplan van Ecopower, WEB en het Bestuurscollege?
Hoe kan het dat de enige jaren geleden beloofde tariefsverlagingen nu tariefsverhogingen betekenen en wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie neemt de politieke verantwoording hiervoor?

Algehele stilte heerst er van de zijde van het Bestuurskantoor en geen enkele mededeling wordt gedaan. Wij als PHU zijn van mening dat de bewoners recht hebben op duidelijkheid. Wat is er te verbergen? We praten hier over een algemeen belang.
In het Noorden bij (de nu gesloten) Radio Nederland Wereldomroep staat een prachtige elektriciteitscentrale. Zou het geen idee zijn deze over te nemen en de problemen op snelle en eenvoudige wijze op te lossen? Het probleem is dan ”wie gaat dit betalen”? Zowel WEB als Ecopower zitten in een precaire financiële situatie. Moet Nederland dit weer oplossen?

Had het BC de US$ 5 miljoen overschot van 2011 niet beter kunnen besteden aan uitbreiding van de capaciteit van WEB c.q. Ecopower?
Elektriciteit is een onmisbaar goed en de schade die aangebracht wordt aan de economie van het eiland is enorm als het uitvalt.
Wil de laatste bewoner misschien het licht even uitdoen?