Pers en communicatie adviseurs kijken terug op geslaagd evenement Dag van de Pers

Op 31 augustus en 1 september 2012 organiseerde de RCN een evenement voor de leden van de pers en communicatie deskundigen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en RCN.

De deelnemers volgden workshops met als onderwerpen: “de pers en de overheid, waarom hebben we elkaar nodig”, “het verschil tussen journalistiek in Caribisch en Europees Nederland” en “de rol van de media van 10-10-10 tot nu en verder”. De workshops stonden onder leiding van mediatrainer Bob Harms en journalisten Belkis Osepa en Oscar van Dam.

Er was veel interactie tussen de deelnemers en er zijn afspraken gemaakt over hoor en wederhoor, integriteit, samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de diverse eilanden en de rol van de media hierin.
Onderzocht zal worden hoe een voorlichtingsraad vorm gegeven kan worden, waarin de communicatie adviseurs van alle drie de eilanden en RCN zitting zullen hebben. De pers heeft ook aangegeven dat ze behoefte hebben aan meer samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de drie eilanden.

Parallel aan de workshops werd op de eerste dag een mediatraining gegeven aan alle diensthoofden van RCN.

De Dag van de Pers werd door alle deelnemers gevierd tijdens een feestelijke lunch op 1 september.