Pakketwijziging ziektekostenverzekering uitgesteld tot 1 juli 2013

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten de initiële ingangsdatum van de pakketwijziging met betrekking tot tandheelkunde en fysiotherapie op te schuiven naar 1 juli 2013. Deze maatregelen hebben veel commotie teweeg gebracht op de eilanden. Daarom heeft minister Schippers besloten de initiële ingangsdatum van 1 januari 2013 van bepaalde pakketwijzingen, die geen gelegenheid gaf om te anticiperen op de nieuwe situatie, met een half jaar op te schuiven.

Dit betekent dat de pakketwijzigingen voor tandarts, orthodontie en fysiotherapie per 1 juli 2013 van kracht worden. Hiermee wordt er gezorgd voor een zorgvuldige invoering. Alle betrokkenen in Caribisch Nederland, burgers en medische beroepsbeoefenaren, krijgen zo net zoals dat in Europees Nederland gebeurt een half jaar de tijd om zich op de wijzigingen voor te bereiden. Voor alle duidelijkheid: lopende behandelingen en zelfs nieuwe afspraken fysiotherapie worden afgemaakt, mits afgerond voor 1 juli 2013.

Voor de toekomst zal de minister de procedure rond pakketbeslissingen voor Caribisch Nederland en Europees Nederland gelijk trekken. Dat betekent dat beslissingen over pakketmaatregelen bekend zullen worden gemaakt vóór 1 juli van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de pakketwijzigingen ingaan. Dit geeft een standaardtermijn van een half jaar en zorgt ervoor dat iedereen voldoende tijd heeft zich op de maatregelen voor te bereiden.

Door het tijdverschil met Nederland is dit bericht reeds in de Nederlandse pers en op website van de 1e en 2e Kamer verschenen.