Overleg in teken van ontwikkelplannen

De bestuursdelegaties van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben gisteren met de verschillende ministeries gesproken over hun ontwikkelplannen.
De eilanden hebben er bij hun Haagse gesprekspartners op aangedrongen dat de coördinatie aan de kant van het Rijk beter wordt geregeld en dat er een gezamenlijke agenda wordt vastgesteld hoe er verder met de ontwikkelplannen wordt omgegaan.

,,Wij hebben onze visie kenbaar gemaakt en onze wensen uitgesproken. Morgen praten we er verder over zodat we donderdag tot gezamenlijke conclusies kunnen komen. Inhoudelijk valt er dus op dit moment weinig over te zeggen maar de gesprekken verlopen in constructieve, zakelijke sfeer”, aldus gedeputeerde Burney el Hage.

Aan het einde van de dag zijn de gedeputeerden van de drie eilanden ontvangen door de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. De senatoren wilden graag bijgepraat worden over de ontwikkelingen sinds hun werkbezoek begin dit jaar. ,,Ik proefde opnieuw een grote betrokkenheid van de commissie. Er is oprechte belangstelling voor het wel en wee van onze bevolkingen.”

Er is onder meer gesproken over de evaluatie die in 2015 wordt gehouden. Door de delegaties is het belang benadrukt dat het proces transparant verloopt en dat de eilanden zeggenschap moeten krijgen in zowel de voorbereidende stappen als de uitvoering. In dat kader bracht El Hage nog eens in herinnering wat het doel van de staatkundige hervorming was en is: ,,Wij doen het voor de burgers, dat moeten we voortdurend voor ogen houden.”

Morgen spreken de gedeputeerden onder meer met staatssecretaris Frans Weekers van Financiën en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Foto Nico van der Ven