Overeenkomst tussen Openbaar Lichaam Bonaire en Ministerie OCW voor inning studieleningen

Dinsdag 12 maart is in Den Haag een overeenkomst getekend tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van OCW. De week erna zal op Bonaire de Fundashon Finansiamentu di Estudio di Bonaire (FINEB) de overeenkomst tekenen. Met deze overeenkomst wordt geregeld dat de inning van de studieleningen uitgevoerd zal worden door RCN-Studiefinanciering. De opbrengst wordt beschikbaar gesteld aan het Openbaar Lichaam Bonaire en komt ten goede aan het onderwijs.

In de periode van 2004 tot en met 2010 heeft de FINEB studieleningen verstrekt aan studenten van Bonaire. Met de transitie van Bonaire tot openbaar lichaam binnen Nederland heeft de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de studiefinanciering van de studenten van Bonaire overgenomen. Na de ondertekening van de overeenkomst zal de overdracht van de studieleningen officieel worden geregeld.

Binnenkort ontvangen de voormalige studenten een brief over de terugbetaling van hun FINEB-lening. Ook de borgen van de studenten ontvangen een brief, omdat zij zich bij het sluiten van de lening garant stelden voor de terugbetaling van de lening.

Vervolgens ontvangen de voormalige studenten pluksgewijs een voorstel van een persoonlijk aflosplan. In deze brief staat onder meer de hoogte van de studielening en wanneer er begonnen moet worden met terugbetalen.