Overeenkomst gesloten tussen RCN en Fineb

Op maandag 18 maart is op Bonaire een overeenkomst getekend dor het bestuur van de Fundashon Finansiamentu di Estudio di Bonaire (FINEB).

Ondertekenaars waren namens het bestuur van FINEB de voorzitter dhr. George Mensche en dhr. Narciso Nicolaas.

Bij de ondertekening waren tevens aanwezig Iedra Mauricio-Goeloe, Coördinator RCN-Studiefinanciering en Monique Hoogerwerf, Coördinator Onderwijs Caribisch gebied.

Met deze overeenkomst wordt geregeld dat de inning van de studieleningen uitgevoerd zal worden door RCN-Studiefinanciering. De opbrengst wordt beschikbaar gesteld aan het Openbaar Lichaam Bonaire en komt ten goede aan het onderwijs.