Overdracht container met oliebestrijdingsmateriaal en oplevering gerenoveerde vuurtoren door staatssecretaris Atsma

Tijdens zijn werkbezoek op Bonaire heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) op 24 augustus 2012 de eerste container met oliebestrijdingsmateriaal in gebruik genomen. Ook Saba en Sint Eustatius krijgen een dergelijke container. Hiermee zijn de eilanden in Caribisch Nederland in staat om snel in te grijpen bij een eventuele verontreiniging van de kust. Later op de dag heeft de staatssecretaris de gerenoveerde vuurtoren Boca Spelonk opgeleverd door de sleutel over te overhandigen aan het lokale bestuur van Bonaire.

Containers
Nu Bonaire, St Eustatius en Saba openbare lichamen zijn, is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van incidentenbestrijding op de zee in dit gebied. Het leveren van containers met ‘First aid’ materiaal om de kust schoon te maken bij olieverontreiniging is een eerste in een reeks van leveringen van oliebestrijdingsmateriaal. Uiteindelijk staan de eilanden hiermee gesteld voor een incident waarbij 12.000 m3 olie bij vrij kan komen.
De inhoud van de container bestaat uit beschermende kleding, handgereedschappen als emmers, scheppen en absorberende materialen en materiaal voor vervoer van vogels. De eerste dagen na een olieverontreiniging zijn cruciaal voor de kwetsbare flora en fauna in het gebied. Rijkswaterstaat stelt de eilandbewoners met de containers in staat om op korte termijn de ergste vervuiling tegen te gaan. Het materiaal zal gebruikt worden door de havenmeesters, marien-parks-rangers en in te zetten aannemers.

De levering van de containers is de eerste stap in het voorzien van Caribisch Nederland van oliebestrijdingsmateriaal. Verder zijn er plannen voor het leveren van een ‘current buster’, voor de oliebestrijding op zee en grote off-shore oliekerende schermen. Ook komen er lage oliekerende schermen voor de bescherming van de mangroves bij het Lac op Bonaire. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat afspraken over de inzet van materieel en schepen van de grote olieterminals en samenwerking met andere (buur)landen in de regio bij grotere incidenten.

Vuurtoren Boca Spelonk
Met het overhandigen van de sleutel van de vuurtoren aan het lokale bestuur van Bonaire is symbolisch ook de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud teruggegeven. Rijkswaterstaat blijft verantwoordelijk voor de lichten van de vuurtorens. De renovatie van de Boca Spelonk maakt onderdeel uit van een project waarbij Rijkswaterstaat vijf vuurtorens op Bonaire weer in goede en veilige staat terugbrengt.
Rijkswaterstaat startte in oktober 2011 met het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan vijf vuurtorens op Bonaire: de Willemstoren, de Seru Bentana, de Boca Spelonk, de Wecua en Klein Bonaire. Met de werkzaamheden wordt de veiligheid verbeterd voor het lokale personeel dat het onderhoud aan de vuurtorenlampen verricht. Tegelijkertijd wordt het monumentale karakter van de gebouwen beter beschermd. Bij het onderhoud wordt gekeken naar veiligheid, afsluitbaarheid, toegankelijkheid en visuele attractiewaarden van de torens. Bij de Boca Spelonk zijn onder andere traptreden en –leuningen, ramen en een deur vervangen. Ook is de vuurtoren waterdicht gemaakt en geheel geschilderd. De vuurtorens op Bonaire waren voor de renovatie al duurzaam uitgevoerd met een zonnepaneel en een energiearme LED-lantaarn.