Opleiding opsporingsambtenaren met deelnemers van KMAR, Politie en Douane van start

De Koninklijke Marechaussee (KMAR) is op 25 februari 2013 gestart met de tweede groep cursisten die een opleiding voor algemeen opsporingsambtenaren volgt. Het bijzondere aan deze groep van 14 deelnemers is, dat er zowel medewerkers van de Politie, Douane als de KMAR deelnemen. Het is voor de KMAR belangrijk dat er nu ook partners uit de (veiligheids)keten meedoen.

Bij de start van deze opleiding werden de deelnemers toegesproken door Willy Mennen, brigadecommandant Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied. Hij benadrukte het belangrijk te vinden dat deze opleiding wordt gevolgd door een mix van deelnemers van de verschillende partners uit de veiligheidsketen. “Wij zijn partners in veiligheid en treffen elkaar steeds op alle drie de eilanden. Onze kracht zit in de samenwerking. Het is voor alle deelnemers belangrijk om te investeren in jezelf, de organisatie investeert in jullie en ik wens jullie heel veel succes bij het volgen van deze opleiding”.
Jan Rooijakker, Korpschef Politie Caribisch Nederland, bedankte de KMAR dat drie van zijn medewerkers kunnen deelnemen aan deze op maat gemaakte opleiding tot algemeen opsporingsambtenaar. “Samen studeren en straks samen werken en op elkaars steun kunnen rekenen. Elkaar helpen waar we kunnen, dat is belangrijk voor een goede uitoefening van onze taken”.

Tevens was Angel Bermudez, directeur Belastingdienst Caribisch Nederland (waar ook de Douane onder valt) bij de start van deze opleiding aanwezig.
Angel Bermudez gaf aan de samenwerking belangrijk te vinden omdat je elkaar binnen de keten nodig hebt, gezien de “dunne formaties” en de bezuinigingen waar iedereen mee te maken heeft. “In de toekomst zullen bijzondere douane opleidingen ook aan de ketenpartners worden aangeboden, zodat ook op dat gebied de samenwerking nog beter kan worden.”

Deze opleiding zal worden gevolgd door 3 medewerkers van de Politie, 2 van de Douane en 9 van de KMAR. De interne opleiding duurt 36 weken en bestaat uit theorie en praktijk.

In de opleiding wordt onder meer aandacht besteed aan BES-wet- en regelgeving, maatschappijleer, ethiek, sport, EHBO en reanimatie, gedrag, profiling, kennis van politiesystemen en documentenherkenning.

De groep van 19 KMAR medewerkers die op 7 januari 2013 met deze opleiding is gestart, heeft inmiddels de eerste module met succes afgerond Alle deelnemers hebben hun eerste certificaat behaald.