Openbare Ministerie en KPCN geven uitleg over aangifte door gezaghebber

Het Openbare Ministerie en het Korps Politie CN hebben een gezamenlijk persbericht uitgegeven inzake een aangifte door de Gezaghebber van Bonaire.

Ingevolge artikel 200 van het wetboek van strafvordering BES zijn openbare colleges en ambtenaren verplicht aangifte te doen bij de Officier van Justitie van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast.
Die verplichting bestaat indien het verdenking betreft van een of meer van de volgende misdrijven:
a. indien het om een ambtsmisdrijf gaat als bedoeld in titel XXVIII van het Wetboek van strafrecht, danwel
b. indien het misdrijf zou zijn begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht zou hebben geschonden, of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel, hem door zijn ambt geschonken, danwel
c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik zou zijn gemaakt van een regeling, waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

De gezaghebber van Bonaire heeft in een dossier stukken aangetroffen met betrekking tot welke zij vermoedde dat die vals c.q. vervalst waren. Met name is de verdenking ontstaan met betrekking tot de onder b. en c. genoemde mogelijkheden.
Vervolgens had de Gezaghebber geen andere keuze dan te voldoen aan de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte. Een discussie binnen het bestuurscollege over wel of niet voldoen aan die wettelijke verplichting is niet relevant. De wet is hierin duidelijk en dient gevolgd te worden.

Tot en met woensdag: tot 25% extra korting (Actie vanaf 23-11-2012)