Open Dag Kamer van Koophandel

In het kader van de op 1 maart jl. gelanceerde campagne ‘Konosé bo Kamer’ organiseert de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire een “Open Dag”. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag, 8 maart a.s. van 09.00 tot 12.00 uur langs te komen in haar onderkomen te Kaya Grandi 67 waar er tal van Open Dag activiteiten zullen plaatsvinden.

De Kamer voert als semi-publieke instelling sedert 1976 taken uit ten dienste van de Bonaireaanse samenleving. Tijdens deze ochtend zal de Kamer hierover informatie verstrekken aan ondernemers, werkgeversorganisaties, overheidsinstanties, non-profit organisaties en rechtspersonen alsmede andere belanghebbenden. Meer in het bijzonder zal e.e.a. worden uiteengezet betreffende het ondernemen op Bonaire en het handelsregister, een openbaar register van ondernemingen en rechtspersonen gevestigd op Bonaire.

Naast het personeel zal ook het bestuur van de Kamer aanwezig zijn en is er de gelegenheid voor het publiek om van gedachte te wisselen met de aanwezige bestuursleden. Dit biedt (startende) ondernemers o.a. de mogelijkheid om bepaalde knelpunten aan te dragen, vraagstukken te bespreken of natuurlijk gewoon een informeel gesprek met het bestuur aan te gaan. Bedrijfsadviseurs en medewerkers handelsregister staan op deze dag tevens klaar om het publiek te woord te staan en voorlichting te geven over alle diensten die de Kamer te bieden heeft èn de activiteiten die op het agenda staan voor het jaar 2013.

Onder het genot van een kopje koffie, thee of hapje kan het publiek zich bovendien direct aanmelden voor een van de workshops, cursustrajecten, voorlichtingsavonden van de Kamer van Koophandel of kan er een afspraak gemaak worden ter inzage van het dossier van de eigen onderneming of rechtspersoon.

De Kamer van Koophandel nodigt alle geïnteresseerden uit om op 8 maart a.s. tussen 9.00 en 12.00 de “Open Dag” bij te wonen en een kijkje achter de schermen te komen nemen.
Wenst u meer informatie over de campagne of de Open Dag dan kunt u contact opnemen met de Kamer te Kaya Grandi 67, T 717 5595 of via e-mail: businessinfo@kvkbonaire.com.