Onvoldoende productiecapaciteit aanwezig bij ContourGlobal

Momenteel vinden noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaats bij ContourGlobal aan dieselgeneratoren. Er is weinig wind en daarom is er op dit moment onvoldoende productiecapaciteit aanwezig bij ContourGlobal.

Vandaag, omstreeks 15:00 uur is er door ContourGlobal aan WEB doorgegeven dat zij niet meer aan de energievraag kunnen voldoen.

Naar aanleiding van dit verzoek was WEB genoodzaakt de energievoorziening tijdelijk te onderbreken in de wijken Antriol kompleet, Nrd. Salinja kompleet, Nawati Zuid kompleet, Belnem, Punt Vierkant, Sorobon kompleet. De mogelijkheid wordt niet uitgesloten dat deze situatie zich de komende dagen tijdens piekmomenten opnieuw zal voordoen. Mede ingegeven door de weersvoorspellingen (lees ‘ wind’) voor de komende dagen.

WEB zal, in samenwerking met ContourGlobal, het uiterste doen om het ongerief tot een minimum te beperken. Tevens adviseert WEB om indien mogelijk de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.