Onthulling bouwbord renovatie gezaghebberswoning

Vrijdag 18 oktober 2013 is het bouwbord bij de gezaghebberswoning door gedeputeerde Burney El Hage onthuld, als markering van de start van de renovatie.

De Rijksgebouwendienst renoveert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de oorspronkelijke gezaghebberswoning op Bonaire.

De bouwwerkzaamheden zijn begin september gestart en de planning is dat het gebouw medio 2014 aan de opdrachtgever wordt opgeleverd. Het ontwerp is van Jacobs Architecten, met specifieke inrichtingsadviezen van mevrouw
F. Schuette. De renovatie wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf C.T. Marchena.
De Rijksgebouwendienst verzorgt het projectmanagement van deze ontwikkeling en uitvoering. De kosten van de renovatie worden betaald door het Ministerie van BZK. Het Openbaar Lichaam huurt de woning van de Staat der Nederlanden.

De renovatie van de gezaghebberswoning is het tweede bouwproject van de Rijksgebouwendienst Caribisch Nederland dat een leerlingbouwplaats is. Er is voor twee SGB leerlingen van de TMA-opleiding een leerwerkplek beschikbaar gesteld. Zij zullen in de komende maanden op de bouwplaats begeleid worden door C.T. Marchena, die binnenkort erkend zal zijn als leerbedrijf en bevoegd leermeester.

Na de oplevering van de gezaghebberswoning volgt de inrichtingsperiode. Daarna kan de gezaghebber van Bonaire weer gebruik maken van de oorspronkelijke voor de gezaghebber gebouwde woning, die dan compleet gerenoveerd is en aangepast is aan de eisen die aan een moderne en veilige woning gesteld worden. Het pand is dan ook geschikt voor het houden van ontvangsten door de gezaghebber.