Onderzoek van grondwater op Bonaire

Het Openbaar Lichaam Bonaire gaat samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de kwaliteit van het grondwater op Bonaire onderzoeken. Op die manier stelt de overheid vast of sprake is van vervuiling en of maatregelen om bodem en water te beschermen effect hebben.

Op Bonaire is nog weinig bekend over de samenstelling van het grondwater. Daarom begint komende weken een onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater. Voornamelijk langs de kust plaatsen onderzoekers 32 peilbuizen. Dit zijn buizen in de bodem om monsters van het grondwater te kunnen nemen.
Het onderzoek duurt meerdere jaren omdat het belangrijk is om het grondwater over een lange periode te meten. Op die manier stellen de onderzoekers vast of zich schommelingen in het grondwaterpeil voordoen en of de samenstelling van het grondwater verandert. Zo kan bijvoorbeeld in de toekomst ook het effect worden vastgesteld van de rioolwaterzuiveringsinstallatie die nu in aanbouw is.

Als uit beerputten en septic tanks geen afvalwater meer in de grond spoelt, is het belangrijk om vast te kunnen stellen hoe lang het duurt voordat het grondwater weer relatief schoon is. Uiteindelijk zal het onderzoek ook uitwijzen welke maatregelen op bepaalde plaatsen nodig zijn om het grondwater schoon te maken en schoon te houden. Al deze gegevens gebruikt de afdeling Milieu en Natuur van de directie Ruimte en Ontwikkeling voor het Milieuprogramma Bonaire dat jaarlijks door de eilandsraad wordt vastgesteld.