Onderzoek naar mensenhandel bij Pachi’s Place loopt sinds vorig jaar

Gisteren werd er een gezamenlijke persconferentie gehouden van het Korps Politie Caribisch Nederland, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee om informatie te geven over de actie van 18 september 2012 bij Paradise Inn (bekend als Pachi’s Place) te Bonaire. De luitenant-kolonel van de Koninklijke Marechaussee brigade Caribisch gebied, Willy Mennen, de Hoofdcommissaris van Politie, Jan Rooijakker, en Hoofdofficier van Justitie, David Van Delft, zijn aan het woord geweest tijdens de persconferentie.

Volgens Mennen deed een vrouw van Colombiaanse nationaliteit in augustus 2011 , tijdens de uitreiscontrole van passagiers, bij een ambtenaar van de KMar haar beklag over de slechte werkomstandigheden en verdiensten bij de onderneming Bonaire Paradise Inn, plaatselijk bekend als Pachi’s.

De door de vrouw genoemde feiten en omstandigheden zijn door de grensbewakingsambtenaren en informatierechercheurs verwerkt en vergeleken met de Aanwijzing Aanpak Mensenhandel van het Openbaar Ministerie.

De bevindingen gaven aanleiding om samen met de afdeling Informatie van het Korps Politie Caribisch Nederland een informatieonderzoek te starten met als doel inzicht te krijgen in de aard en omvang van de mogelijke verdenking van uitbuiting van vrouwen, werkzaam als prostituee, bij Bonaire Paradise Inn.
De Koninklijke Marechaussee heeft zich hierbij gericht op de aankomende en vertrekkende vrouwen die als prostituee gingen werken of hebben gewerkt bij Bonaire Paradise Inn.

Dit informatieonderzoek heeft gelopen van september 2011 tot begin mei 2012. De vrouwen reisden veelal in groepen. Totaal zijn 7 groepen vrouwen aan een interview onderworpen, ruim 130 informatieopdrachten zijn verstrekt aan grensbewakingsambtenaren van de KMar, informatierechercheurs en de Criminele inlichtingendiensten van KPCN en KMar. In het onderzoek zijn tussen de 100 en 140 vrouwen ondervraagd.

Het beeld en de verdenkingen, die uit dit informatieonderzoek zijn voortgekomen hebben geleid tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek door de Koninklijke Marechaussee en het Korps Politie Caribisch Nederland.

Vanaf 10-10-2010 geeft de Koninklijke Marechaussee uitvoering aan de grensbewaking,- en de politietaak op de Luchthaven Flamingo Airport hier op Bonaire.
Mensensmokkel, identiteitsfraude, het onderkennen van signalen mensenhandel en het breed ondersteunen in de aanpak van de verschillende vormen van mensenhandel zijn speerpunten van de Koninklijke Marechaussee.
Zij passen in de ambitie van het willen zijn van “grenspolitie”.
Vanuit de taakstelling en de ambitie zal de Koninklijke Marechaussee ook in de toekomst zich op deze terreinen blijven inspannen.

Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland , de heer Jan Rooijakker zei tijdens de persconferentie dat de Koninklijke Marechaussee de politie in een vroegtijdig stadium op de hoogte heeft gebracht van aanwijzingen van mogelijke mensenhandel bij Paradise Inn (Pachi’s Place). Deze informatie werd in mei 2012 dusdanig concreet dat eind mei 2012 besloten werd om onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechterlijk onderzoek in te stellen. Er is een rechercheteam geformeerd bestaande uit rechercheurs van het Korps Politie Caribisch Nederland en de Koninklijke Marechaussee. Het Recherche Samenwerkingsteam heeft ook ondersteuning aan dit team geleverd.

Door de specifieke kennis van de Koninklijke Marechaussee op het gebied van mensenhandel en de personele onderbezetting van de recherche van het korps was het aandeel van de Koninklijke Marechaussee aanzienlijk binnen dit onderzoek. Zo heeft de Koninklijke Marechaussee o.a. de teamleider voor het onderzoek geleverd waarbij de eindverantwoordelijkheid lag bij het korps politie Caribisch Nederland. Het recherche team bestond gemiddeld uit 7 rechercheurs waarbij op de dag van de aanhouding en huiszoekingen het team werd uitgebreid tot 56 rechercheurs.

Het onderzoek heeft er toe geleid dat drie verdachten zijn aangehouden ter zake mensenhandel (uitbuiting). Er werden op verschillende plaatsen huiszoeking gedaan.
Bij die huiszoekingen is het volgende inbeslaggenomen: 2 vuurwapens, munitie, $66.000,- aan cash geld, telefoons en geheugenbestanden van computers. De eigenaar van de vuurwapens wordt tevens illegaal vuurwapenbezit ten laste gelegd. De stand van het onderzoek is dat er nog getuigen moeten worden gehoord en de inbeslaggenomen goederen nog moeten worden onderzocht. In het onderzoek is ook naar voren gekomen dat de persoon die in Colombia de vrouwen ronselde daar ook al verdachte is geweest van mensenhandel. De betrokken vrouwen die tijdens het onderzoek werden aangetroffen in het pand zijn schadeloos gesteld door de eigenaar van Paradise Inn en zijn inmiddels teruggekeerd naar Colombia.