Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017 voor verbetering van alle schoolgebouwen op Bonaire

In 2016 bieden alle schoolgebouwen op Bonaire een goede leeromgeving voor docenten en voor leerlingen. “Nieuwe en goed onderhouden schoolgebouwen dragen bij aan goed onderwijs. Ik ben trots dat we samen met het eilandbestuur gaan zorgen voor goed onderhouden schoolgebouwen voor alle leerlingen en docenten op Bonaire. Dat verdienen ze”, aldus minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. Het Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017, dat Gedeputeerde van onderwijs van het Openbaar lichaam Bonaire a.i. dhr. Pablo Joachim Kroon en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op 10 oktober ondertekenden, voorziet in de verbetering van alle schoolgebouwen op Bonaire.

Gedeputeerde Kroon: “Wij zijn de minister en haar team zeer erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee zij het onderwijsdossier Bonaire heeft opgepakt en uitgevoerd. Reeds gedurende de transitieperiode en zeker na 10-10-’10 heeft OCW visie, planmatigheid en daadkracht getoond. Onderwijs, opleiding en training zijn de basis voor een goede sociale ontwikkeling, zelfredzaamheid en toekomst. De jeugd van Bonaire heeft met deze investering zeker toekomst, dus ook Bonaire heeft hiermee toekomst.” Kroon verving de gedeputeerde van onderwijs, Silvana Serfillia, die niet in Den Haag aanwezig kon zijn. Zij liet echter nog wel weten dat het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire niet alleen streeft naar een
verbetering in de kwaliteit van het onderwijs op het eiland, maar ook naar een goede kwaliteit van de onderwijshuisvesting.

Met het tekenen van het akkoord kan in volle vaart verder worden gewerkt aan het verbeteren van de schoolgebouwen op Bonaire. Eerder kon de SGB al het nieuwe HAVO-VWO gebouw in gebruik nemen. Onderdeel van de renovatie omvat ook de sanering van het asbest dat zich in een aantal van de schoolgebouwen bevindt. Dit gebeurt op advies van het Nederlandse asbestinventarisatie- en adviesbureau Oesterbaai.

De ondertekening van dit Onderwijshuisvestingsplan vloeit voort uit de afspraken die op 27 juni door de gedeputeerde en de minister zijn gemaakt over onderwijshuisvesting. Dit plan legt vast dat het bestuurscollege 19.1 miljoen dollar investeert en het ministerie van OCW 34.9 miljoen dollar. Het Openbaar Lichaam Bonaire en OCW voeren samen met de schoolbesturen de regie op de bouwprojecten. De Rijksgebouwendienst begeleidt de uitvoering. De investeringen in de onderwijshuisvesting op de eilanden van Caribisch Nederland zijn een uiting van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en de Openbare lichamen voor het onderwijs op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Deze eilanden zijn sinds 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten van Nederland.