Ondertekening Eerste interconnectie-overeenkomst zonnepaneleninstallatie woonhuis

photo-1-press-release-web-bonaire-22-12-2016Op 14 december hebben Frits Gruter, bestuurder van Greenfields Residence N.V., en Alfredo Koolman, CEO van WEB Bonaire, een interconnectie-overeenkomst getekend voor een zonnepaneleninstallatie die is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Het is de eerste overeenkomst die van begin tot eind volgens de nieuwe procedure van WEB tot stand is gekomen.

Greenfields Residence ontwikkelt op Bonaire het woningbouwproject Sur Salinja. Er zullen nog meerdere aanvragen voor zonnepaneleninstallaties (PV-installaties) voor woonhuizen volgen. WEB is verheugd dat de procedure voor beide partijen positief en succesvol is verlopen.

WEB heeft de aanvraag, voorzien van installatietekeningen en technische gegevens, beoordeeld en goedgekeurd. Na plaatsing van de installatie heeft WEB gecontroleerd of de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk volgens de geldende veiligheidseisen en voorschriften is uitgevoerd. De Directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft de PV-installatie gekeurd. Nadat de installatie was goedgekeurd, is de interconnectie-overeenkomst getekend en is de installatie aan het elektriciteitsnetwerk van WEB gekoppeld.

De procedure voor aansluiting van PV-installaties dient de veiligheid te garanderen van de gebruikers en van de medewerkers van WEB. De regels zijn van belang om continuïteit van de elektriciteitslevering te kunnen waarborgen.
De vergoeding voor aan het WEB-netwerk teruggeleverde elektriciteit is geregeld in de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES (juli 2016). Gedetailleerde informatie is beschikbaar via de website van WEB: www.webbonaire.com onder ‘Groene Stroom’.