Ondertekening Convenant tussen Unkobon en WEB NV

Op 27 november 2012 diende een kort geding dat Unkobon had aangespannen tegen WEB NV. Het geschil ging over het tijdstip waarop WEB NV de aangekondigde tariefsverhoging in rekening had gebracht.

De rechter oordeelde toen enerzijds dat het niet redelijk was om de verhoogde tarieven met terugwerkende kracht in rekening te brengen, maar anderzijds dat de geldvordering van de consument die hierdoor is ontstaan, gegeven de moeite en kosten voor WEB om dit te restitueren,een onvoldoende spoedeisend belang heeft.

De rechter heeft partijen aanbevolen om in overleg te treden om te bezien op welke wijze zij een voor beide partijen bevredigende oplossing kunnen vinden. Dit overleg heeft plaatsgevonden, waarbij partijen overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop het geschil wordt afgehandeld en over de toekomstige samenwerking. Ook zijn afspraken gemaakt over het ‘afsluitbeleid’ van WEB.
Dit is vastgelegd in een Convenant dat partijen op vrijdag 12 april zullen toelichten en ondertekenen.