Onderhandeling arbeidsvoorwaarden 2013 en 2014 RCN medewerkers nog niet rond

Op 25 en 26 september 2013 hebben partijen (ABVO, NAPB, STRAF/ACOM/ACP, WICSU EN RCN) in het Sectoroverleg Caribisch Nederland verder gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor 2013 en 2014.

Op 29 mei 2013 hadden de vakbonden en werkgever in het sectoroverleg Caribisch Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt. Dit akkoord kon niet rekenen op voldoende steun van de achterban van de bonden.

Sindsdien hebben de bonden zich beraden over een aantal amendementen op het onderhandelaarsakkoord. In het sectoroverleg zijn deze amendementen besproken en door de werkgever ingepast in het eerdere onderhandelaarsakkoord.

Partijen hebben in het sectoroverleg van 25 en 26 september 2013 geconstateerd dat er desondanks onvoldoende draagvlak is bij de bonden om dit aangepaste voorstel voor te leggen aan de achterban.

Het centrale knelpunt gedurende de onderhandelingen was de harmonisatie van salarisschalen.

Gegeven de ontstane situatie zal nader beraad plaatsvinden met de mandaatgever aan werkgeverszijde.