OM gaat openstaande boetes innen

Het Openbaar Ministerie BES is (onder meer) belast met de executie (tenuitvoerlegging) van gerechtelijke beslissingen (vonnissen).
Dit betekent dat door de rechter ter terechtzitting opgelegde geldboetes moeten worden geïnd.

Op 21 januari 2013 start de Koninklijke Marechaussee met de controle van openstaande boetes bij in- en uitreizende personen op Bonaire International Airport. Tegelijkertijd worden door het OM in samenwerking met de Belastingdienst CN en het Korps Politie Caribisch Nederland elders op het eiland openstaande boetes geïnd. Deze acties elders op het eiland zijn structureel gepland voor het gehele jaar 2013.

Bij niet-betaling wordt de betreffende veroordeelde overgebracht naar de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland om de vervangende hechtenis uit te gaan zitten. Stel dat de opgelegde boete 56 dollar is, dan zal de betreffende persoon 2 dagen vervangende hechtenis (de regel is: 1 dag vervangende hechtenis per 28 dollar) moeten doorbrengen in de cel.