Olievervuiling vormt geen gevaar voor Bonaire

Afgelopen zaterdag 15 oktober hebben onze havenautoriteiten in de sociale media kennis genomen van een nieuw geval van olievervuiling in Trinidad & Tobago. Op het moment hij op de hoogte werd gebracht van dit nieuws heeft havenmeester Gunther Flanegin onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid genomen en geprobeerd aan concrete informatie te komen om precies te weten wat er gaande was. 

Hij heeft contact opgenomen met de organisatie RAC/REMPEITC, de instantie die het akkoord van Cartagena toepast en naleeft. Het akkoord van Cartagena is een verdrag dat gevallen van olievervuiling in de Cariben monitort en in de gaten houdt.

Als er zich dus iets dergelijks voordoet, dan moet dit gemeld worden bij deze organisatie die dan op zijn beurt de landen en eilanden in de regio waarschuwt. Op het moment dat in dit geval de organisatie benaderd werd, beschikten zij ook niet over de officiële informatie.

RAC/REMPEITC heeft toen contact opgenomen met de autoriteiten in Trinidad & Tobago die het nieuws hebben bevestigd, maar ze hadden toen echter al voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de olievervuiling zich kon verplaatsen en de Caribische Zee instromen en men was begonnen met de werkzaamheden om te proberen de olie uit de zee te halen.

De olievlek bevindt zich in de baai van Chaguaramas en is onder controle, terwijl de werkzaamheden om deze te verwijderen voortgezet worden.

Ondertussen is er contact opgenomen met Rijkswaterstaat die onze eilanden ondersteunt bij de bestrijding van rampen zoals o.a. olievervuiling of andere calamiteiten op zee.

Er zijn bepaalde onderzoeken gedaan om te weten te komen in welke richting de vervuiling zich verplaatst als hij in beweging komt. Er werd een catastrofe scenario gesimuleerd en er kon geconcludeerd worden dat de vervuiling deze keer geen gevaar vormt voor Bonaire en geen schade kan opleveren voor ons ecologisch systeem. Men zal doorgaan met de situatie in de gaten te houden en voorbereidingen treffen i.v.m. mogelijke eventualiteiten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *