OCW organiseert Tweede Onderwijsconferentie Caribisch Nederland

In The Bottom, Saba wordt in het Carmen Simmons Cultural Centre op 22 en 23 april aanstaande de Tweede Onderwijsconferentie van Caribisch Nederland georganiseerd. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zal deze conferentie bijwonen, als onderdeel van zijn eerste werkbezoek aan Caribisch Nederland.

De eerste Onderwijsconferentie was op 25 en 26 maart 2011, op Bonaire. Tijdens die conferentie is de Onderwijsagenda Caribisch Nederland vastgesteld. Dit document bevat de aanpak van de onderwijsverbeteringen die ertoe moeten leiden dat de onderwijskwaliteit van de scholen in Caribisch Nederland in 2016 op een voor Nederland en Caribisch Nederland aanvaardbaar niveau zal zijn. Tijdens de Eerste Onderwijsconferentie hebben alle onderwijsstakeholders van Caribisch Nederland zich gecommitteerd aan de voorgestelde aanpak en afspraken gemaakt over hun bijdrage.

Tijdens de Tweede Onderwijsconferentie, op 22 en 23 april 2013, zullen de stakeholders van het onderwijs op Saba, Sint Eustatius en Bonaire met elkaar stil staan bij de tot nu toe gerealiseerde onderwijsverbeteringen en onderling ervaringen uitwisselen. Deelnemers aan de conferentie zijn de gedeputeerden van onderwijs van de eilanden, directie- en bestuursleden van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Caribisch Nederland, vertegenwoordigers van de Sociale Kanstrajecten, de onderwijszorginstellingen, de ROA (Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) en de leerplichtambtenaren van alle drie de eilanden. De staatssecretaris zal vergezeld worden door de directeur van de projecteenheid Caribisch Nederland van het ministerie van OCW.

De staatssecretaris zal op 22 en 23 april op Saba zijn. Aansluitend aan de conferentie reist hij naar Sint Eustatius, waar hij tot woensdagmiddag 24 april zal verblijven. Op donderdag 25 en vrijdag 26 april zal hij op Bonaire zijn en op vrijdagmiddag 26 april reist hij terug naar Nederland.