Nog zes werknemers van Belastingdienst Caribisch Nederland beëdigd

Recent zijn er zes werknemers van Belastingdienst Caribisch Nederland beëdigd als rijksambtenaar van Rijksdienst Caribisch Nederland.

Bij de beëdiging beloven of zweren de werknemers dat ze integer zullen handelen. Dit is van groot belang in de functies die deze mensen bekleden, waarbij ze discreet moeten omgaan met de persoonlijke gegevens van de klanten. Ook moeten ze rechtvaardig en transparant handelen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Op de foto ziet u de zes beëdigde medewerkers te weten: Maarten Tervoort, Gerard Meijer, Rini Methorst, Hermeline Winklaar, Theo Harteveld en Richard van Oers.