Nieuwe walvisreservaten in Caribisch gebied

Nederland gaat voor het einde van 2012 een zeezoogdierenreservaat voor walvissen- en dolfijnen instellen in de Nederlandse Caribische wateren. Dit is een van de uitkomsten tijdens een bijeenkomst met de buurlanden van de Nederlandse eilanden in het Caribische gebied, Frankrijk, de VS, Dominicaanse Republiek en Venezuela, over de samenwerking van walvisreservaten. Walvissen zoals de bultrugwalvis migreren vaak duizenden kilometers van koude noordelijke wateren in de zomer naar de tropische Caribische zee in de winter, zodat voor effectieve bescherming samenwerking noodzakelijk is.

Ook hebben de deelnemers afgesproken om de mogelijkheden na te gaan voor het opzetten van een regionaal netwerk van onderwater microfoons. Hiermee kunnen geluiden die geproduceerd worden door walvissen en dolfijnen in kaart worden gebracht, en kan geluidsoverlast van onder andere schepen en speedboten worden geregistreerd. Geluidsoverlast van schepen en speedboten verstoort de mogelijkheden voor de walvissen om met elkaar de communiceren. De geluidsapparatuur maakt het ook op verantwoorde wijze mogelijk om de walvissen waarneembaar te maken voor toeristen.

Het Franse ‘Agoa’ zeezoogdierenreservaat en de Nederlandse Caribische Eilanden deden al onderzoek naar de zeezoogdieren rond de Franse en Nederlandse bovenwindse eilanden. Deze samenwerking wordt voortgezet. Zo worden er gezamenlijke surveys uitgevoerd waarbij een groep onderzoekers gestructureerd observeert waar de walvisachtigen, zoals bultruggen, potvissen en orka’s, precies voorkomen en in welke aantallen. Dit zal zowel rond de bovenwindse als de benedenwindse eilanden plaatsvinden.

De bijeenkomst, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) had op 4 en 5 juni plaats op St. Maarten. Doel van de bijeenkomst was het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven en programma’s voor onderzoek en bescherming van walvissen en dolfijnen. Het initiatief sluit aan op het zeezoogdieren actieplan van het regionale Protocol ter bescherming van soorten en gebieden, het SPAW Protocol