Nieuwe stichting opgericht ter bescherming van de belangen van patiënten

De lancering van de Stichting Patiëntenbelangen BES (SPB-BES) is een feit! De Stichting, met George Soliana als voorzitter, vertegenwoordigt de belangen van alle medische patiënten op de drie BES eilanden en dient als spreekbuis voor deze patiënten, in deze tijd waarin er enorm veel verandert op het gebied van de zorgverzekering.

“Het belangrijkste doel is te zorgen dat medische zorg beschikbaar blijft en deze tegemoetkomt aan de behoeften van de inwoners van de BES eilanden”, zei Soliana afgelopen week bij tekening van de Statuten van de Stichting. “We zijn het er allemaal over eens dat de kosten voor medische zorg onder controle gehouden moeten worden. Echter de extreme veranderingen in het zorgpakket van de BES eilanden zonder mogelijkheid tot bijverzekering, zijn zorgwekkend.”

“De Stichting Patiëntenbelangen erkent dat, gezien de huidige economische situatie, veranderingen nodig zijn. Deze veranderingen moeten echter weloverwogen plaatsvinden, rekening houdend met de verschillen in economische situatie tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Ook nauw overleg met lokale belanghebbenden en met name patiënten zelf, is hierbij uiterst belangrijk”, zo verklaarde Soliana.

De nieuwe organisatie wil nauw samenwerken met alle NGO’s op de 3 eilanden die gerelateerd zijn aan consumentenbelangen en gezondheidszorg, om te zorgen dat hun standpunten kenbaar worden. Contact met zorgverzekeraar is belangrijk om deze inzicht te geven in wat er onder de patiënten leeft. Ook zijn er plannen om middels onderzoek duidelijk te krijgen wat patiënten denken en waar zij zich zorgen over maken.

“De Stichting Patiëntenbelangen is politiek neutraal en is een directe gesprekspartner van de lokale overheid op de eilanden, het RCN en politiek Den Haag bij het vertegenwoordigen van de patienten”, zei Soliana. “We bemoeien ons met politieke zaken die invloed hebben op de beschikbaarheid en het aanbod van de gezondheidszorg op alle drie de eilanden. We houden ons niet bezig met individuele medische zaken of klachten, daar zijn andere organisaties voor.”

Om te zorgen dat de behoeften van alle BES-bewoners ingevuld kunnen worden, zal SPB-BES vertegenwoordiging hebben op alle drie de eilanden, aangezien de situaties op de eilanden verschillend zijn. Mensen die contact willen opnemen met SPB-BES kunnen dit doen via een email aan SPB.BES@gmail.com.

Bij de implementatie van de nieuwe staatkundige structuur op de eilanden op 10-10-10, heeft Nederland de verantwoordelijkheid voor het zorgpakket overgenomen waardoor het aanbod van particuliere zorgverzekeringen verdween omdat hiervoor geen noodzaak meer was. Op 21-12-12 echter werden de BES eilanden geïnformeerd over drastische wijzigingen in het zorgpakket, ingaande 01-01-13, minder dan 2 weken later. Na vele protesten bij de minister en de Eerste en Tweede Kamer, werd de ingangsdatum verschoven naar 01-07-13. “Deze korte termijn en een gebrek aan duidelijkheid en transparantie in een zaak die gevolgen heeft voor ons allemaal vormen belangrijke redenen voor oprichting van Stichting Patiëntenbelangen”, stelt Soliana.

“Bovendien, omdat alle bestaande zorgpaketten opgeheven werden na 10-10-10, is er voor velen geen dekking meer van bepaalde zorg. Er is geen mogelijkheid tot een aanvullende verzekering en particuliere zorgverzekeraars zijn tot op heden niet geïnteresseerd in de kleine markt van de BES eilanden. Dit zijn zaken die onmiddellijk aandacht nodig hebben”, volgens Soliana.

“Het is een nobel streven om de medische zorg op de BES eilanden gelijk te trekken met die in Nederland. In dit proces is het echter heel belangrijk met de verschillen tussen beide regio’s rekening te houden en de zorg hier op aan te passen.”

“Zowel de economische omgeving als het medische systeem van de Nederlandse Cariben zijn heel verschillend van die in het Europese Nederland. Met als gevolg dat mensen in Nederland meer opties hebben in de samenstelling van hun zorgpakket, zowel wat betreft hun zorgaanbieder als wat betreft het kiezen van een aanvullende verzekering.”

“Om een voorbeeld te geven: loophulpmiddelen als krukken, looprekjes en rollators zullen per 01-07-13 uit het zorgpakket op de BES eilanden verdwijnen, maar de bewoners van de eilanden hebben geen mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten die deze loopmiddelen wél vergoedt. Hetzelfde geldt voor fysiotherapie o.a. na operaties. In Nederland is er de mogelijkheid tot revalidatie in een revalidatiecentrum, hier wordt deze revalidatie door de lokale fysiotherapeuten begeleidt. Fysiotherapie wordt per 01-07-13 pas vanaf de 20e behandeling vergoed, tenzij de aandoening op een beperkte lijst voor chronische aandoeningen voorkomt.”

“Een ander groot verschil tussen de BES eilanden en Nederland is de economische omgeving”, vervolgt Soliana. “Het minimum loon op de BES eilanden is 40% van dat in Nederland terwijl de kosten voor levensonderhoud 50% hoger liggen. Dit zijn reële verschillen waar absoluut rekening mee gehouden dient te worden bij het gelijktrekken van de zorgsystemen. De Stichting Patiëntenbelangen zal spreken voor de werkelijke belanghebbenden in het zorgsysteem: de patiënten.”

Contact informatie: SPB.BES@gmail.com