Nieuw kantoor CBS Caribisch Nederland officieel geopend

Vrijdag 11 mei vond de officiële opening van het nieuwe kantoorpand CBS Caribisch Nederland plaats.
De Directeur-Generaal van het CBS, de heer Gosse van der Veen, was hierbij aanwezig. Er werd kort gesproken over de afgelopen jaren en de verdere ontwikkeling van het CBS.
Ter ere van de opening is er een publicatie samengesteld met statistieken over de 3 eilanden van Caribisch Nederland. De gezaghebber van het Openbaar Lichaam,  Lydia Emerencia, nam namens de bevolking van de 3 eilanden de publicatie met als titel “The Dutch Caribbean in figures” in ontvangst.
Hierna volgde een rondleiding door het nieuwe kantoor, het programma wordt afgesloten met een borrel op het voorplein van het CBS.

Het CBS is een zelfstandig bestuursorgaan met vestiging in Den Haag, Heerlen en Bonaire.

Taakstelling CBS Caribisch Nederland

CBS Caribisch Nederland heeft als een van haar voornaamste doelstellingen het ontwikkelen van het CBS als een vanzelfsprekende bron voor statistische informaties. Centraal hierbij staat het verstrekken van maatschappelijk relevante statistische gegevens. Deze informatie moet tijdig, objectief en betrouwbaar te zijn en zodanig te worden gepresenteerd dat zij optimaal beantwoord aan de behoeften van de gebruikers, zijnde de regering, het overheidsapparaat, het bedrijfsleven (werkgevers en werknemers), de wetenschap, de lokale en internationale gemeenschap.

Website CBS

Alle statistieken over Caribisch Nederland zijn te vinden op de website van het CBS (www.cbs.nl)
In statline, de statistische databank van het CBS staan vrijwel alle statistische uitkomsten en onderzoeksbeschrijving van Caribisch Nederland. De databank is gratis toegankelijk via www.cbs.nl/statline.

Ook kan gebeld worden naar CBS (+599-717-8676) voor statistische informatie. Vragen kunt u ook electronisch stellen via caribischnederland@cbs.nl

Adres: Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot 67,
Unit 203