Nederland in gesprek met Nieuwe Post N.V. over verlenging postconcessie

Nederland is momenteel in gesprek met Nieuwe Post N.V. over een verlenging van de postconcessie, die eind dit jaar afloopt. Nieuwe Post N.V. is het Curaçaose bedrijf dat momenteel de post verzorgt en ophaalt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nederland is verantwoordelijk voor continuïteit in de postdienstverlening ten behoeve van Caribisch Nederland. Zolang de gesprekken met Nieuwe Post N.V. nog gaande zijn, zal Nederland geen mededelingen doen over deze gesprekken.

Tweede Kamerlid Bart de Liefde (VVD) heeft op donderdag 29 november een serie vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken over de postbezorging in Caribisch Nederland. Kent u het nieuwsbericht “BES-bewoners misschien geen post meer via Curaçao”? Is het waar dat Nieuwe Post NV, het Curaçaose bedrijf dat de post nu aflevert en ophaalt op de BES-eilanden, een verlies van ongeveer 2 miljoen gulden voor het uitvoeren van deze taak door Nederland gecompenseerd wil zien? Zijn er andere aanvullende voorwaarden c.q. eisen gesteld door Nieuwe Post NV aan Nederland? Wat vindt u van deze claim van Nieuwe Post NV? Waar is deze volgens Nieuwe Post NV op gebaseerd?

Hoe oordeelt u over deze claim in relatie tot de gebrekkige kwaliteit van de postvoorziening voor Caribisch Nederland, ondanks herhaaldelijke inspanningen en handreikingen om tot een betere kwaliteit te komen, wat al jaren bekend is en waarvan de consument nog steeds de dupe is? Vindt u de claim van Nieuwe Post N.V. niet de wereld op zijn kop? Verwijzend naar uw antwoord op eerdere vragen, waarin u meedeelt een extern bureau opdracht te hebben gegeven een verkenning uit te voeren of, en zo ja onder welke voorwaarden nieuwe partijen bereid zijn om (delen van) de postvoorziening ten behoeve van Caribisch Nederland op zich te nemen, wat zijn hiervan de uitkomsten? Welke alternatieven ziet u voor de gebrekkige dienstverlening van Nieuwe Post N.V.? Wat is de stand van zaken betreffende de besluitvorming inzake de verlenging van de postconcessie per 1 januari 2013? Op welke manier wordt de Kamer hierbij betrokken dan wel geïnformeerd?