Natuurbescherming organisaties pleiten tegen besluit voor bouw recreatieve pier

Ondanks een kritisch rapport over de negatieve impact van het mogen bouwen van een recreatieve pier in het onderwaterpark en meer dan 700 bezwaarschriften tegen deze ontwikkeling, heeft het gemeentebestuur van Bonaire voor gestemd om het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire(R.O.B.) te herzien. Met deze herziening van het R.O.B. wil het gemeentebestuur het mogelijk maken dat er een betonnen constructie gebouwd kan worden in het Bonaire National Park.

Twee natuurorganisaties van Bonaire (Sea Turtle Conservation Bonaire en STINAPA Bonaire) en 86 privé personen hebben een beroepschrift ingediend bij het Hof van Beroep van Caribisch Nederland. Het doel van het beroepsschrift is het tegengaan van de herziening R.O.B. Deze herziening wijzigt de regels van de lokale wetgeving, de onderwaterpark verordening, dat geldt voor het Bonaire National Marine Park. Daarmee creëert de herziening een mogelijkheid voor projectontwikkeling dat in strijd met het huidige beleid en de lokale wetgeving van het eiland. Daarnaast is het vertrouwen van de mensen van Bonaire in het beleid van de lokale overheid ten aanzien van de natuurbescherming geschonden. Tevens zal een bezwaarschrift in worden gediend tegen het verstrekken van de vergunning door Rijkswaterstaat om het bouwen van de constructie toe te staan in de kustwateren van Bonaire onder de wet maritiem beheer BES.

De in mei 2012 aangenomen herziening van het R.O.B. verandert een deel van het Bonaire National Marine Park naast Karel’s Beach Bar in Kralendijk van beschermd “Water Marine Park” bestemming naar een bestemming “Centrum”. De zone “Centrum” wordt vooral gebruikt voor dichtbevolkte stadsontwikkeling op land.

De beslissing van het gemeentebestuur om het bestemmingsplan van het gebied naast Karel’s Beach Bar te veranderen in “Centrum” zorgt ervoor dat er een grote pier kan worden gebouwd met daarop twee cafés, een restaurant, een keuken en een duikschool.

De projectontwikkelaar verwacht op een normale dag 300 mensen aan te trekken en tussen de 700 en 1.300 mensen bij de twee-maandelijkse evenementen met deze nieuwe ontwikkeling. Er word verwacht dat deze aantallen per jaar met 30% zullen toenemen. Dit in tegenstelling tot de verwachte aantallen toeristen de komende jaren.

“Als de bestemming van het Bonaire National Marine Park wordt verandert in de bestemming “Centrum” staat de deur op een kier naar de onvermijdelijke en aanhoudende achteruitgang van Bonaire haar economisch belangrijkste bezit”, aldus STINAPA Bonaire’s Marine Park Manager Ramon de Leon.
“Deze verandering zal de reputatie van Bonaire als leider op het gebied van natuurbescherming en magneet van natuurtoerisme enorm schaden. De lokale overheid van Bonaire ondermijnt met deze verandering van het bestemmingsplan haar eigen economische ontwikkeling”.

In 1991 werd het hele kustgebied van Bonaire, van de vloedlijn tot een diepte van 60 meter, bestemd als Marine Park. Deze bestemming werd in oktober 2011 in het nieuwe Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire benoemd als “Water-Marine Park”. Het bestemmingsplan stelt strenge limieten aan het bouwen en andere activiteiten om zo de kwetsbare koraalriffen van Bonaire te beschermen.

Het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire en andere gerelateerde wetten zijn ingevoerd om het economisch ontwikkelingsbeleid van Bonaire te ondersteunen. Dit beleid erkent en is dan ook gebaseerd op het grote belang van het beschermen van het natuurtoerisme, omdat dit de grootste economische drijfveer van het eiland is. Deze wetten en regels zijn ook ingevoerd om het recht van de mensen van Bonaire te beschermen, namelijk het recht op de voortzetting van hun cultuurhistorisch erfgoed: de ongerepte natuur en de diensten van een gezond ecosysteem, zoals visvangst en BBQ-en op Donkey beach en het algemeen welzijn dat het Marine Park Bonaire biedt.

Het milieu-adviesbureau Carmabi, heeft een Milieu Effect Rapportage uitgevoerd naar de impact van de voorgenomen uitbreiding van Karel’s Beach Bar op het onderwaterpark.
De studie van augustus 2012 laat zien dat de bedekkingsgraad van koraal in de ondiepe gebieden achteruit is gegaan van 44% in 1973 naar 18% in 2003. In het rapport wordt geconcludeerd dat de huidige staat van ontwikkeling en het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen op Bonaire te hoog voor de koraalriffen om stand te houden.

Het onderzoek van Carmabi schrijft de achteruitgang van de koraalriffen toe aan de voortdurende bouwactiviteiten, afval, run-off, het ankeren van boten en de heftige stormen. Volgens Carmabi is het overduidelijk dat de huidige ontwikkelingen in de nabijheid van de voorgestelde pier al zoveel impact hebben, dat de koraalriffen achteruitgaan. De plannen om Karel’s Beach Bar uit te breiden zijn nog niet eens in dit effect meegenomen.

Het onderzoek concludeert dat: “…verschillende elementen van de voorgestelde constructie in het bijzonder schadelijk zijn voor het marine park en het leven daarin”, de studie benoemt deze elementen.

De Sea Turtle Conservation Bonaire Manager, Mabel Nava, reageert op de verandering van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire: “ Bonaire wordt beschouwd als leider als het gaat om natuurbescherming, onderzoek daarentegen toont aan dat onze koraalriffen snel achteruitgaan. Als we niks aan deze achteruitgang doen zal Bonaire niet meer één van de top duikbestemmingen van de wereld zijn.” Nava zegt verder: “Met de beslissing van het gemeentebestuur van Bonaire om het bestemmingsplan van het Marine Park te wijzigen wordt decennia van beleid en inspanning om het Marine Park, als economische drijfveer van Bonaire, teniet gedaan”.

Degene die geïnteresseerd is in updates over de gang van zaken en activiteiten ter bescherming van het Marinepark in deze kwestie kunnen een e-mail sturen naar Sea Turtle Conservation Bonaire op stcb@bonaireturtles.org

Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) is een non-gouvernementele onderzoeks- en natuurbehoudsorganisatie die zeeschildpadden beschermt sinds 1991.