Minister Verhagen zal ondernemersklimaat op Bonaire bespreken

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) brengt van maandag 9 tot en met vrijdag 13 juli een werkbezoek aan Caribisch Nederland. Hij voert besprekingen op Saba, Sint Eustatius en Bonaire over de energievoorziening en de stimulering van de economie van de eilanden.

Op maandag 9 juli spreekt minister Verhagen met de gezaghebber en de Gedeputeerden van Saba. Hij bezoekt het energiebedrijf en bezichtigt de locatie die in aanmerking komt voor de plaatsing van windmolens, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening van het eiland. De bewindsman ondertekent een overeenkomst met de RBC Royal Bank waardoor er meer bankkrediet beschikbaar komt voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, vissers en boeren.

Op dinsdag 10 juli spreekt minister Verhagen met de Gezaghebber en Gedeputeerden van Sint Eustatius. Daarnaast ontmoet hij de Eilandsraadsleden van zowel Saba als Sint Eustatius. De verbetering van het ondernemersklimaat staat centraal bij gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven, banken en leden van het Economic Development team. De bewindsman tekent met Windward Islands Bank een overeenkomst waardoor er meer bankkredieten beschikbaar komen voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, vissers en boeren.

Op woensdag 11 juli bezoekt hij op Sint Eustatius het olie op- en overslagbedrijf Nustar en bezichtigt de locatie die in aanmerking komt voor de plaatsing van windmolens, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening van het eiland.

Donderdag 12 juli spreekt minister Verhagen met de Gezaghebber, Gedeputeerden van Bonaire en Eilandsraadsleden. Hij installeert officieel de eerste van drie laadpalen, die elektrisch vervoer op het eiland mogelijk maken. Verder bezoekt de minister het energiebedrijf WEB en de Ecopower energiecentrale. Het ondernemersklimaat op het eiland staat centraal tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van bedrijven, middenstandsorganisaties en leden van de Kamer van Koophandel.