Meepraten over het delfstoffenbeleid

Volgende maand wil de overheid met aannemers, steenbrekerijen, importeurs, milieu- en natuurorganisaties, handhavers en andere betrokkenen praten over het toekomstige delfstoffenbeleid. Afgelopen jaar is in opdracht van het bestuurscollege door een groep van samenwerkende ingenieursbureaus onderzoek uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een eindrapport dat de bouwstenen levert voor een nieuw delfstoffenbeleid.

Delfstoffen die op het eiland worden gewonnen, zoals zand, diabaas en kalksteen, worden steeds schaarser. Bovendien is bij de winning ervan een wildgroei ontstaan doordat beleid en wetgeving ontbrak. Het onderzoek van de samenwerkende ingenieursbureaus heeft in beeld gebracht hoe groot de vraag is, wat de lokale voorraad is en welke alternatieven er zijn om aan de vraag te voldoen. Ook is een strategische milieubeoordeling opgesteld en een analyse gemaakt van de mogelijkheden voor de overheid om in te grijpen.

De onderzoekers stellen vast dat tegenwoordig voldoende wet- en regelgeving aanwezig is om de problemen van lokale winning doelmatig aan te pakken. De vergunningsvoorwaarden kunnen worden aangescherpt. Goede handhaving blijft echter een punt van zorg. Voor het vinden van alternatieven voor met name het tekort aan zand moet meer beleid worden ontwikkeld. De overheid kan er bijvoorbeeld voor kiezen het hergebruik van gemalen puin als zand te stimuleren. Ook is het wellicht mogelijk om metselzand te maken uit basalt en kalksteen. Dit moet nader worden onderzocht. Voor de komende vijf jaar zijn wingebieden van diabaas en eventueel basalt en kalksteen in kaart gebracht. In een overleg met alle betrokkenen begin volgend jaar zal het rapport worden gepresenteerd en zullen vervolgstappen worden afgesproken.

Het onderzoek en de beleidsontwikkeling wordt inhoudelijk begeleid door de afdeling Beleid en Projecten van de directie Ruimte en Ontwikkeling en betaald door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het rapport ‘Bouwstenen voor het delfstoffenbeleid Bonaire’ is te downloaden op de website van de overheid www.bonairegov.com onder de aanduiding ‘downloads’.