Lorraine de Souza vertrekt als Secretaris van de Kamer van Koophandel

Mevrouw Lorraine de Souza heeft onlangs om privé redenen haar ontslag gevraagd als Secretaris/Directeur van de Kamer van Koophandel op Bonaire. Het bestuur heeft deze ontslagaanvrage met spijt ingewilligd. Op 17 mei 2013 was de laatste werkdag van mevrouw De Souza. Zij is inmiddels naar Aruba teruggekeerd.

Ruim anderhalf jaar heeft mevrouw De Souza als Secretaris van de Kamer van Koophandel op Bonaire gefunctioneerd. Gedurende deze periode heeft zij in goede samenwerking met het bestuur van de Kamer in grote mate bijgedragen tot het moderniseren en actualiseren van de Kamer. Hierdoor is een gezonde basis gelegd voor de verdere uitbouw van de Kamer en bijgevolg mede voor de infrastructuur nodig voor een goede economische ontwikkeling van ons eiland.

Het bestuur van de Kamer heeft de ondervoorzitter, de heer George Soliana, bereid gevonden om ingaande 19 mei tot aan de indiensttreding en inwerking van een nieuwe Secretaris/Directeur als interim-secretaris van de Kamer op te treden. Naar verwachting gaat het om een periode van ongeveer twee a drie maanden.

De heer Soliana is bereikbaar bij de Kamer van Koophandel aan de Kaya Grandi 67 op Bonaire zomede telefonisch op de nummers (599) 717-5595 en (599) 786-0634 en per email aan het adres gsoliana@kvkbonaire.com.