Leraren mogen niet langer zwijgen over het disfunctioneren van de SGB

“Soms is zwijgen geen goud, maar misdaad. Morele misdaad. Over het disfunctioneren van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) mag niet langer gezwegen worden. Het gaat om ons onderwijs, de toekomst van Bonaire. Misstanden in ons onderwijs moeten niet langer verzwegen worden, maar aangepakt. Uit angst voor ontslag zwijgen de meeste docenten. Hiermee geven zij kracht aan onze angstcultuur die de ontwikkeling van onze gemeenschap verstikt.

Een recente indicatie dat er structureel iets aan de hand is bij de SGB kwam met het ontslag van dhr. Finies. Ja, hij heeft een kind van 14 of 15 jaar een behoorlijke oorvijg gegeven. Maar ditzelfde kind trapte zijn eigen dochter voor zijn ogen keihard in het kruis. Een leraar moet zich kunnen beheersen, maar Finies is ook vader. Als vader heeft hij niet alleen het recht zijn kind te verdedigen. Hij heeft een plicht haar te verdedigen. Finies’ ontslag op staande voet is volstrekt onredelijk. Een persoon die al meer dan 18 jaar als docent uitstekend functioneert, ontsla je in zo’n situatie niet. Een berisping of schorsing, oké. Maar geen ontslag. Hier is een andere agenda.

Bij zijn ontslag heeft Finies voorspeld dat SGB-leerlingen nog meer problemen gaan veroorzaken. Die voorspelling kwam al snel uit. Enkele weken later werd Bob de Breet ontslagen, omdat hij een leerling te hard zou hebben aangepakt. Begrijp dit niet verkeerd. Wij zijn geen voorstander van geweld tegen leerlingen. Maar leerlingen komen wel om te leren en niet om het lesgeven onmogelijk te maken. Als te slappe aanpak ertoe leidt dat leerlingen de orde gaan bepalen, dan wordt de school onveilig en creëert men een generatie van bandeloze burgers.

Bob de Breet heeft een leerling de klas uitgestuurd die zich daartegen verzette. Toen heeft hij hem de klas uitgeduwd. En nog verzette de leerling zich. Hij probeerde de klas weer in te gaan. Bob de Breet hield hem tegen. Toen het echter duwen en trekken werd, heeft de Breet de leerling maar weer binnen gelaten, maar meteen ook de les beëindigd. Voor zo’n incident ontsla je een leerkracht niet. De leiding dient zo’n leraar juist te steunen.

Hoe is het mogelijk dat er op de SGB zo’n wanorde heerst dat er bewakers nodig zijn om leerlingen in het gareel te houden? Bewakers? Wat is dat voor onzin? Op alle middelbare scholen surveilleerden de leraren vroeger zelf. Er werd wel eens gevochten of andere rottigheid uitgehaald, maar dat loste de school zelf op. Er heerste orde. En dat was geen geweldorde. Maar als een etter van een leerling eens te ver ging, en dan ook nog eens niet de klas wilde uitgaan, ja dan werd hij bij de arm genomen en met kracht de klas uitgetrokken. Ben je helemaal belazerd!

De leraar werd in zulke situaties door de schoolleiding gesteund. Ga er maar eens aanstaan. Orde houden is niet gemakkelijk. Als de schoolleiding bij elk klein incident de leerkrachten dan ook nog eens laat vallen, dan ontstaat wanorde. Excessen van geweld kunnen natuurlijk niet getolereerd worden. Maar in het geval van Finies heeft de oorvijg geen enkel blijvend letsel veroorzaakt en in het geval van Bob de Breet is niet eens geslagen! Waar is de schoolleiding mee bezig?

Leerkrachten moeten niet langer zwijgen. Dit is uw kans om de orde te herstellen. En om de SGB te helpen ombuigen tot een instituut dat burgers aflevert die niet alleen wat geleerd hebben, maar ook grenzen kennen. Wij nodigen alle leerkrachten en medewerkers van de SGB uit om te getuigen van de misstanden die er op de SGB heersen. Wij weten inmiddels dat er nog veel meer speelt dan alleen maar een te slappe ordehandhaving. Er zijn ook vele nutteloze intriges. Het is duidelijk dat zo’n gecompliceerde wantoestand niet van de ene op de andere dag verbetert.

Maar verbetering begint bij het op tafel krijgen van de feiten. Docenten moeten nu praten. Indien u daarop staat, zullen wij uw identiteit aan niemand bekend maken. Maar eigenlijk geven we daarmee weer voeding aan de angstcultuur. Veel beter is dat u uw stem publiekelijk laat horen. Uiteindelijk heeft u het recht van vrije meningsuiting. Maak daar dan nu gebruik van. Alle leerkrachten en medewerkers weten dat er veel mis gaat op de SGB. En u wilt ook niet het volgende slachtoffer worden. Daarom, spreek nu. U kunt mij bereiken onder nummer 796 2650.”

Michiel Bijkerk, advocaat