Tweede KvK Open Dag

In het kader van de campagne “Konosé bo Kamer” kondigt de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire haar tweede Open Dag op vrijdag, 12 april a.s. van 09.00 tot 16.00 uur aan. De eerste Open Dag, welke op vrijdag, 8 maart jl. plaats heeft gevonden, was aanleiding voor positieve reacties vanuit het publiek, waaronder ook het verzoek tot herhaling.

Alle ondernemers, vertegenwoordigers van rechtspersonen, brancheorganisaties, overheidsinstanties, partners en geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze dag. Als belanghebbende kan men informatie krijgen m.b.t. de rol van de Kamer in het ondernemerslandschap, de handelsregisterwet alsmede de KvK diensten en activiteiten. Ook kunnen belanghebbenden op deze dag van gedachten wisselen met het bestuur. Daarnaast kunnen bestuurders en vertegenwoordigers van ondernemingen en rechtspersonen zich aanmelden om deel te nemen aan de opschoonactie van het handelsregister welke verlengd is tot eind april.

De opschoonactie is een oproep dat de Kamer doet op ondernemingen en rechtspersonen om mee te werken aan een actueel en betrouwbaar handelsregister. Door hun dossier te komen inzien en zo nodig de gegevens te actualiseren, adres- en contactgegevens te deponeren c.q. actualiseren en betalingsachterstanden van de jaarlijkse bijdragen weg te werken.

Tevens is tijdens de actieperiode persoonlijke begeleiding beschikbaar, kan men kosteloos inzage doen in het eigen dossier en na volledige update van de gegevens, formulieren, handtekeningen en bescheiden, wordt men kosteloos een uittreksel verstrekt. Inschrijvingsplichtigen krijgen nog tot en met 29 april 2013 de gelegenheid om zich aan te melden voor de handelsregister opschoonactie.

Wenst u meer informatie over de Open Dag of de Opschoonactie Handelsregister dan kunt u contact opnemen met de Kamer te Kaya Grandi 67, telefoonnummer 717 5595 of via e-mail: office@kvkbonaire.com.