KvK met nieuw bestuur voor 2013

Op 29 januari jl. vond de verkiezing plaats van de voorzitter en ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire voor het kalenderjaar 2013. Tot voorzitter werd gekozen mevr. Maricella Croes-Oduber. Mevr. Croes is bestuurslid en penningmeester van de Kamer sedert 2011. Zij is de eerste dame die de functie van voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire bekleedt.

De heer George A. Soliana, die per 1 januari 2013 als nieuw bestuurslid van de Kamer is aangetreden, werd tot ondervoorzitter gekozen.

Naast de voorzitter en ondervoorzitter bestaat het bestuur uit de heren Huub Groot en Gregory Obersi. In verband met het aftreden van de heer Martien van der Valk is er thans een vacature in de Kamer.

Het nieuwe bestuur neemt zich voor ook in 2013 haar werkzaamheden ten behoeve van het ondernemerschap op Bonaire met energie en enthousiasme voort te zetten.