Kort geding in verband met discriminatie van gedetineerde immigranten

Al drie keer zijn gedetineerde immigranten in Bonaire in hongerstaking gegaan, omdat de Nederlandse Minister van Justitie hen geen ‘VI’ (= Voorwaardelijke Invrijheidstelling) wil geven, omdat zij immigranten zijn (d.w.z. omdat zij de Nederlandse nationaliteit niet bezitten). Nederlandse gedetineerden worden eerder in vrijheid gesteld met ‘VI’, als beloning voor goed gedrag. Maar buitenlandse gedetineerden moeten hun volledige straf uitzitten, alleen maar omdat zij immigranten zijn.

Volgens advocaat Michiel Bijkerk is dit duidelijk discriminatoir. Het is zonder meer een schending van het mensenrecht. Stel je eens voor dat je in Venezuela wordt gevangen gezet, en ze geven jou dan een langere straf alleen maar omdat je geen Venezolaan bent. Hoe zou je je dan voelen? Zou je dan niet meteen zeggen: ‘Alstublieft discrimineer niet tegen mij alleen maar omdat ik Nederlander ben!’ Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Deze discriminatie moet dan ook onmiddellijk ophouden.

Daarom is een strafrechtelijk kort geding ingediend tegen de Nederlandse Minister van Justitie om aan deze ongelijkheid een einde te maken.