Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken Caribisch deel van het Koninkrijk, 12 – 21 november 2013

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima zijn voornemens van dinsdag 12 november tot en met donderdag 21 november een bezoek te brengen aan alle zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is het eerste bezoek aan de eilanden na de troonswisseling op 30 april 2013. Het bezoek begint op Sint Maarten, gevolgd door Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Curaçao en Aruba.
Uitgangspunt van het bezoek is dat zoveel mogelijk mensen op de eilanden de gelegenheid krijgen om de Koning en Koningin te zien en te ontmoeten. Aan de gouverneurs van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten is gevraagd om een programma samen te stellen. Zo ook aan de gezaghebbers van de drie eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius die samen Caribisch Nederland vormen. De Koning en Koningin worden tijdens hun reis begeleid door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. R.H.A. Plasterk.

Het schema van het bezoek is als volgt (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen):

Dinsdag 12 november aankomst op Sint Maarten
Woensdag 13 november bezoek aan Sint Maarten
Donderdag 14 november bezoek aan Saba
Vrijdag 15 november bezoek aan Sint Eustatius
Zaterdag 16 november bezoek aan Bonaire
Zondag 17 november privé
Maandag 18 en dinsdag 19 november bezoek aan Curaçao
Woensdag 20 en donderdag 21 november bezoek aan Aruba