KMAR start opleiding opsporingsambtenaren op Bonaire

De Koninklijke Marechaussee (KMAR) start op 7 januari 2013 een opleiding voor algemeen opsporingsambtenaren. De opleiding zal worden gevolgd door 17 lokale medewerkers die nu als grensbewaker bij de (lucht)haven werkzaam zijn. Zij hebben allemaal gesolliciteerd naar de functie van algemeen opsporingsambtenaar en hebben met goed gevolg een assessment gedaan. De interne opleiding duurt 36 weken en bestaat uit theorie en praktijk. Tevens zal deze opleiding worden gevolgd door 2 nieuwe lokaal geworven medewerkers.

Thans bestaat de Kmar uit twee afzonderlijke afdelingen. De afdeling “Mobiele Pool” en de afdeling “Grensbewaking”. Eind 2013 worden deze twee afdelingen samen gevoegd tot 1 afdeling “Grenspolitie”. Na afronding van deze opleiding zijn de medewerkers veel breder inzetbaar dan in hun huidige functie. Zij gaan deel uitmaken van de nieuwe afdeling “Grenspolitie” en zullen worden ingezet bij de grensbewaking lucht- en zeehaven, maritieme grensbewaking/patrouilles met de kustwacht en STINAPA, politietaken op de luchthaven, Beveiliging Burger Luchtvaart, het Flamingoteam, of als lid van een rechercheteam.

In de opleiding wordt onder meer aandacht besteed aan BES-wet- en regelgeving, maatschappijleer, ethiek, sport, EHBO en reanimatie, gedrag, profiling, kennis van politiesystemen en documentenherkenning.

Sharlina Martis en Julina Felida werken beide ruim 10 jaar als grensbewaker op Bonaire. Zij zijn enthousiast dat ze de opleiding gaan volgen. Sharlina:”Ik vind het belangrijk om mij te ontwikkelen. Met deze opleiding krijg ik een baan met meer afwisseling en uidaging en het biedt ook betere doorgroeimogelijkheden voor de toekomst”. Julina sluit zich daarbij aan “straks hebben we ook algemene opsporingstaken en kunnen intensiever samenwerken met de politie en ook deel uitmaken van het Flamingoteam op de luchthaven”. Het “Flamingoteam” is een samenwerkingsverband van de KMar en de Douane Caribisch Nederland belast met 100% controle op aanwezigheid van verdovende middelen gericht op de vluchten naar Nederland.

De opleiding start 7 januari 2013 op Bonaire en duurt tot eind oktober. In een later stadium zal deze opleiding ook voor een aantal grensbewakers van Saba en Sint Eustatius worden gegeven.