KLM-topman Hartman ereburger van Bonaire

Vertrekkend president-directeur Peter Hartman van de KLM is het ereburgerschap van Bonaire verleend. De topman kreeg het nieuws te horen van gedeputeerde Burney el Hage die in het kader van zijn werkbezoek aan Nederland ook een bespreking met de KLM had geagendeerd. Waar Hartman er vanuit ging dat het overleg (alleen) zou gaan over de luchtvaartontwikkelingen op Bonaire verraste El Hage hem na de begroeting op het KLM-hoofdkantoor in Amstelveen door een door de gezaghebber ondertekend Eilandsbesluit te voorschijn te halen en dat voor te lezen:

,,Het besluit van het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam van 29 mei 2013 waarin is besloten om de titel van ereburger van Bonaire te verlenen aan de heer Peter F. Hartman. Overwegende dat de KLM voor de economische ontwikkeling van Bonaire van essentieel belang is en dat de KLM een grote bijdrage heeft geleverd aan de groei van de luchthaven, dat de heer Peter Hartman sinds 1973 betrokken is bij de KLM waarvan de laatste jaren als president-directeur en CEO en dat hij in deze hoedanigheid veel heeft gedaan en betekend voor Bonaire.”

De kersverse ereburger was zichtbaar geraakt en verklaarde zeer vereerd te zijn met deze geste. Behalve het officiële Eilandsbesluit overhandigde El Hage hem ook nog een vlag van Bonaire en een kleurrijk schilderij van markante gebouwen in Kralendijk. De op Curaçao geboren drs.ing. P.F. Hartman heeft er altijd blijk van gegeven een sterke band te hebben met het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De hoge vluchtfrequentie van de KLM naar Flamingo Airport draagt een forse steen bij aan de economie van het eiland. Daar bovenop heeft de maatschappij maar vooral ook de heer Hartman in persoon in de loop der jaren een grote mate van betrokkenheid bij de Bonaireaanse samenleving getoond. Het eiland maakt sinds 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van het Nederlandse staatsbestel.

De heer Hartman wordt op 1 juli opgevolgd door Camiel Eurlings die zijn voorganger als eerste feliciteerde met het ereburgerschap van Bonaire.