Kindermishandeling: Niets doen is geen optie

Op 27 juni vindt er een conferentie over kindermishandeling plaats op Bonaire. Deze conferentie wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugd Instituut in opdracht van Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland.

Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem van alle tijden en van alle samenlevingen. Dit geldt voor Nederland maar ook voor Caribisch Nederland.
Kindermishandeling wordt de laatste jaren nadrukkelijker zichtbaar. Het komt daarmee ook prominenter op de agenda van de politiek, de professionals in zorg, welzijn en onderwijs en het justitiële kader.

Onderzoekgegevens van Caribisch Nederland zijn niet beschikbaar. Maar als we de cijfers van Nederland als uitgangspunt zouden nemen en deze zouden gaan vertalen naar elk eiland van Caribisch Nederland , om een beeld te krijgen waarover we spreken, dan zou dat er als volgt uitzien:
Saba 12 kinderen; Sint Eustatius 26 kinderen en Bonaire 113 kinderen. We spreken hier over mishandelde kinderen per jaar. Of dit getal voor de eilanden klopt, misschien zijn het er minder, misschien zijn het er meer, feit is dat elk kind dat een ervaring opdoet van kindermishandeling er een teveel is.
Dit is de reden om op de eilanden van Caribisch Nederland per eiland een eerste (werk)conferentie te organiseren met als thema de sluitende aanpak van kindermishandeling waarbij niets doen geen optie is.

Deze eerste (werk)conferentie op Bonaire is erop gericht om met enkele sleutelpersonen en partijen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben van gedachten te wisselen over het thema kindermishandeling.
Het doel van de (werk)conferentie is om het thema aanpak kindermishandeling op de agenda te plaatsen, gekoppeld aan een gezamenlijk gedragen gevoel van urgentie. Het is een eerste stap om te komen tot een sluitende aanpak kindermishandeling.

De uitkomsten van deze eerste (werk)conferentie zullen worden meegenomen in een contourenplan. Dit contourenplan zal richting geven aan vervolgstappen om uiteindelijk te komen tot een sluitende aanpak kindermishandeling.