Kandidaatstelling bestuursfunctie KvK

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire wil het publiek en het Bedrijfsleven in het bijzonder eraan herinneren dat op 11 december verkiezingen worden gehouden ter vervulling van de bestuursfunctie, vertegenwoordigend het Kleinbedrijf, binnen het bestuur van de Kamer van Koophandel Bonaire. Conform de “Wet op de Kamer van Koophandel en Nijverheid BES” wil de Kamer van Koophandel u nogmaals erop attenderen dat de periode waarbinnen men zich verkiesbaar kan stellen voor deze functie van 1 t/m 14 november 2013 loopt.

Gedurende deze periode van 14 dagen kunnen de kandidaten, op werkdagen tussen 9 en 12 uur in de ochtend, geregistreerd worden door een kandidaatstellingsformulier in te leveren dat door minimaal 15 kiesgerechtigden is ondertekend. Het formulier dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verklaring waarop de kandidaat aangeeft zich verkiesbaar te stellen. Elk kandidaatstellingsformulier mag slechts een naam bevatten van een kandidaat.

De kandidaatstellingsformulieren en de verklaringsformulieren zijn gratis verkrijgbaar bij het kantoor van de Kamer van Koophandel aan de Kaya Grandi no. 67.

Het inleveren van het kandidaatstellingsformulier dient persoonlijk te geschieden door een van de ondertekenden. Van degenen die zich verkiesbaar willen stellen wordt onder andere vereist: minimaal twee jaar lang ingezetene te zijn van het eiland en de leeftijd van 25 jaar te hebben bereikt.

De aangepaste kiezerslijst is reeds op 26 juli 2012 in de ochtendbladen AD en Extra gepubliceerd. Tevens is de kiezerslijst gratis af te halen bij de Kamer van Koophandel alhier of te bezichtigen op de website van de Kamer van Koophandel, www.bonairechamber.com
Voor meer inlichtingen kan contact worden opgenomen met de Kamer van Koophandel op telefoonnummer 717-5595